Unix/linux woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Unix/linux woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Unix/Linux

Case sensitive

  • Hoofdlettergevoelig
Hiermee bedoelt men dat er onderscheid gemaakt wordt tussen hoofdletters en kleine letters. Wachtwoorden in UNIX zijn bijvoorbeeld case sensitive: 'sEcrEt' is niet hetzelfde als 'secret'.

CDE

  • Common Desktop Environment
UNIX desktop-omgeving. Standaard die gedefinieerd werd onder leiding van X/Open. CDE beschrijft hoe een UNIX desktop-omgeving er uit moet zien en welke programmeerinterfaces die moet hebben.

CGI-BIN

CGI-BIN is een methode waarmee tussen een webpagina en achterliggende programma's informatie gedeeld kan worden. CGI-BIN-programma's worden in een programmeertaal gemaakt.

Chroot jail

Met chrooted wordt bedoeld dat een gebruiker binnen een zogenaamde chroot jail zit in zijn shell. Die shell kan benadert worden via een service als ftp, telnet of ssh. Als je in een chroot jail zit met je shell betekent dat dat je vast zit binnen de omgeving waar je toegang toe hebt verkregen. Meestal is dat de home-directory van de betreffende gebruiker. Dus met bijvoorbeeld een commando als "cd /" werkt dan relatief aan je chroot jail en brengt je naar de root van je home directory in plaats van de absolute root van het filesystem.

Chrooted

Met chrooted wordt bedoeld dat een gebruiker binnen een zogenaamde chroot jail zit in zijn shell. Die shell kan benadert worden via een service als ftp, telnet of ssh. Als je in een chroot jail zit met je shell betekent dat dat je vast zit binnen de omgeving waar je toegang toe hebt verkregen. Meestal is dat de home-directory van de betreffende gebruiker. Dus met bijvoorbeeld een commando als "cd /" werkt dan relatief aan je chroot jail en brengt je naar de root van je home directory in plaats van de absolute root van het filesystem.

Control panel

Onder Linux: startbalk met behulp waarvan diverse toepassingen kunnen worden gestart die systeembeheertaken vervullen.
Control Panel van Red Hat (Linux productie)
Control Panel van Red Hat (Linux productie)

COSE

  • Common Open Software Environment
Het doel van dit consortium van fabrikanten (IBM, HP, SunSoft en Novell) is het ontwikkelen van een algemene UNIX-desktop omgeving (CDE Common Desktop Environment).