Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

V-model

De weergave van het faseringsmodel voor systeemontwikkeling en testen in één model. In de linkerpoot van de V staan de fasen van systeemontwikkeling, namelijk:
 • Definitiestudie
 • Functioneel ontwerp
 • Technisch ontwerp
 • Realisatie
In de rechter poot staan de overeenkomstige fasen van het Testproces:
 • AFS/PPT
 • GFT
 • ST: Integratietest
 • ST: Programmatest

Verificatiepunt

Term die veel gebruikt wordt bij geautomatiseeerd testen. Controlepunt uit een eerder opgenomen juiste situatie, vastgelegd met behulp van een testtool. Hiermee wordt de actuele situatie vergeleken.

Verwachte schade

Een begrip uit de testrisicoanalyse: de geschatte schade die een fout oplevert, niet uitgedrukt in geld, maar in een getal. De verwachte schade wordt bepaald door aan twee factoren een waarde op een schaal van 1 tot 3 toe te kennen en deze vervolgens op te tellen. De twee factoren zijn:
 • Interne kosten
  kosten voor aanpassing van programmatuur, herstellen van de database, maar ook het inhuren van mensen voor het aannemen van telefoontjes van boze klanten.
 • Externe kosten
  kosten zoals verlies aan inkomsten en ingediende claims.

Voeler

 • Sensor
Een apparaat dat allerlei fysieke processen kan meten, zoals temperatuur, windsnelheid of luchtvochtigheid.

Volumetest

 • Bulktest
Een test waarbij een grote hoeveelheid data aan de applicatie aangeboden wordt om te onderzoeken of limieten worden bereikt en/of te onderzoeken hoe het systeem zich gedraagt onder extreme belasting. De termen Volumetest, Loadtest en/of Stresstest worden in de praktijk door elkaar gebruikt.