Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

Uitgangsdatabase

Situatie waarin de database(s) zich moet(en) bevinden om één of meer testgevallen uit te kunnen voeren. Dit kan de situatie zijn van de moederdatabase, maar het kan ook de moederdatabase zelf zijn, aangevuld met initialisatiegegevens voor deze testgevallen.

Uitwijktest

Test om aan te tonen dat de IT-dienstverlening voor een dienst waarvoor IT-uitwijk is afgesproken, volgens vooraf gestelde condities weer geleverd kan worden vanuit een uitwijksituatie. Hierbij worden zowel de uitwijkinfrastructuur zelf, als de benodigde plannen, procedures en overeenkomsten getest.

Unit testing

Het afzonderlijk testen van de verschillende onderdelen van een toepassing.

Usability testing

Een methode waarbij gebruikers wordt gevraagd diverse opdrachten uit te voeren met een product. Het doel van een dergelijke test is te meten of het product eenvoudig te gebruiken is, hoe lang een bepaalde opdracht heeft geduurd en wat de gebruiker vindt van het product. Het resultaat van een dergelijke onderzoek wordt dan weer verwerkt in het product. De deelnemers van een test krijgen de instructie om luidop te denken en kritiek te leveren. Usability tests wordt het best gebruikt in combinatie met ontwerpen van gebruikersinterfaces, een methode waarbij het product is ontwikkeld volgens de behoeften van gebruikers.

UTO

  • Uniforme Exploitatie Omgeving
Het geheel van hardware, systeemsoftware, testobjecten, hulpmiddelen, programma's, bestanden en procedures dat nodig is om bepaalde tests uit te kunnen voeren.