Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

Scannen

Het testen van software op de aanwezigheid van bugs of virussen.

Semantische test

Test die erop gericht is de relaties tussen de gegevens bij het invoeren te controleren.

Semantische testtechniek

Testspecificatietechniek die de relaties tussen de gegevens verifieert. Deze relaties kunnen liggen binnen één scherm, tussen gegevens op verschillende schermen of tussen invoergegevens en al in de database aanwezige gegevens.

Sensor

 • Voeler
Een sensor of voeler is een apparaat dat allerlei fysieke processen kan meten, zoals temperatuur, windsnelheid of luchtvochtigheid.

Six sigma

 • Zes sigma
Punt waarbij in 99.9999998 procent van de gevallen aan de kwaliteitseis moet zijn voldaan.

SMART

 • Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
Het zo concreet mogelijk benoemen van zaken als afspraken, acceptatiecriteria en doelstellingen.

SmarTEST

Pragmatische aanpak voor testen met moderne systeemontwikkeling in complexe IT-projecten. Heeft behalve voor software ook oog voor data- en proceskwaliteit.

Smoke test

Het testen van een prototype om te kunnen constateren of het een werkbaar prototype is.

Soap

Een simulatie van opeenvolgende handelingen die een gebruiker in het dagelijkse proces ook uitvoert.

SOO

 • SysteemOntwikkelingOmgeving
Testomgeving voor de ST (SoftwareTest) en CT (ComponentTest).

ST

 • SoftwareTest
 • Systeemtest
Deze testsoort heeft als doel te bekijken of het informatiesysteem overeenkomt met de technische specificaties. De SoftwareTest bestaat uit de Programma/Moduletest en de Integratietest.

Stappenplan probleemoplossing

Een stappenplan voor probleemoplossing bestaat uit:
 • Stel de diagnose
 • Noteer de storing op een storingsmeldingformulier
 • Stel vast of je de storing zelf gaat verhelpen of direct de hulp van een ander inroept
 • Test het systeem
 • Vul het storingsformulier in

Statisch testen

Testen door het controleren en bestuderen van de documentatie over het object, zonder dat er sprake is van het uitvoeren van programma's. Voorbeelden van statisch testen zijn audits, reviews, inspecties en toetsing.

STP

 • SoftwareTestPlan
Een type plan dat ontwikkeld is als een basis voor het testen van computersoftware.

Stresstest

 • Loadtest
 • Volumetest
Een type test dat bepaalt of - bij voorkeur - veelgebruikte en/of zware functies binnen het te testen object correct functioneren in extreme situaties. Een maximale werkbelasting kan hierbij gecreëerd worden door een maximaal aantal gebruikers met het systeem te laten werken, of door weinig werkgeheugen beschikbaar te stellen.

Structured walkthrough

Een toetstechniek waarbij de auteur van het goedgekeurde document de gebruikers wegwijs maakt in het document.

Stub

Simulatie die een programma vervangt, inclusief de bijbehorende ingaande en uitgaande stromen. Een stub wordt aangeroepen vanuit het te testen programma.

Surface test

Dit is een oppervlaktetest van de harde schijf, waarbij gecontroleerd wordt of bepaalde sectoren slecht zijn. Zo ja, dan kunnen deze ongeschikt worden gemaakt voor toekomstig gebruik.

Syntactische techniek

Een testspecificatietechniek waarbij het volgende wordt gecontroleerd: de layout van de schermen en overzichten, de primaire invoercontroles met betrekking tot rubrieken, de aanwezige menukeuzes en te gebruiken standaards.

Syntactische test

Test die is gericht op het controleren van de juistheid van de lay-out van het venster of het overzicht van de primaire invoercontroles.

Systeem test

 • System testing
Het testen van software waarbij de nadruk ligt op het testen in hoeverre de verschillende modules in onderlinge relatie op een bestaand systeem blijven functioneren.