Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

RC

  • Release Candidate
Normale Relaese Candidates zijn bètaversies die zo goed als af zijn. Er worden hooguit nog enkele fouten uitgehaald, maar er verandert niets meer aan de functionaliteit of het uiterlijk van de software.

Record/Playback

  • Vastleggen/afspelen
Hiermee wordt bedoeld dat de toetsaanslagen bij het online testen van een systeem met een testhulpmiddel worden opgenomen, zodat deze aanslagen vervolgens automatisch afgespeeld kunnen worden. Tijdens het opnemen van de toetsaanslagen kan de reactie van het systeem vastgelegd worden. Deze wordt bij het opnieuw afspelen vergeleken met de dan geconstateerde reactie van het systeem.

Regressietest

Nadat de functionaliteit van een informatie(deel)systeem is gewijzigd, worden er voor het controleren van de functionaliteit twee tests uitgevoerd: het uitvoeren van de testgevallen om de gewijzigde functionaliteit te testen en de regressietest.
Bij de regressietest worden de belangrijke ongewijzigde onderdelen van het systeem getest om na te gaan of de kwaliteit ervan gelijk is gebleven.

Relatief belang

In het kader van de teststrategie wordt van de verschillende systeemdelen en de kwaliteitseigenschappen het belang bepaald. Aangezien het gaat om de bepaling binnen de context van een project of informatiesysteem wordt gesproken van relatief belang.

Reproduceerbaarheid

Een bevinding is reproduceerbaar wanneer deze bij het uitvoeren van hetzelfde testgeval opnieuw optreedt. Via gestructureerd testen is de kans op reproduceerbaarheid het grootst.

Review

Een toetstechniek waarbij een product door een of meer personen van commentaar wordt voorzien.

Reviseren

Een document controleren op fouten en deze verbeteren.

RTM

  • Ready to Manufacture
  • Productie klaar.
Een product dat na een bèta-testfase klaar is voor productie. Dit artikel kan dan binnen een niet al te lange tijd bijvoorbeeld in de winkels liggen.

RTW

  • Release To Web
De term RTW is vergelijkbaar met RTM. Het enige verschil is dat het product niet naar de fabriek is gegaan (voor de productie), maar beschikbaar is gesteld op het internet. Wanneer men spreekt over de RTW-datum, is dit de datum waarop het product ook verkrijgbaar is voor de eindgebruiker. Er hoeft immers niet gewacht te worden op vertragende factoren zoals de productie van de cd-roms.