Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

Package Release

Meerdere releases, bijvoorbeeld een release van zowel Word als Excel die deel uitmaken van Microsoft Office.

PAT

 • Product Acceptatie Test
Test van een product op bruikbaarheid/exploiteerbaarheid op de technische infrastructuur.

Peer review

Een van de toetstechnieken waarbij deskundigen (peers) een conceptueel ontwerp beoordelen, met de bedoeling om globale ideeën te bespreken en consensus over de aanpak te verkrijgen.

Penetratietest

Een test die tot doel heeft te testen hoe moeilijk het is om een computernetwerk ongeautoriseerd binnen te dringen. Bij een penetratietest wordt gebruik gemaakt van softwaretools om gaten in de beveiliging (vulnerablilities) van netwerken en systemen te ontdekken.

Performancetest

Dynamische meting van verwerkingstijden van het systeem, zoals responstijden bij online-verwerking en batchtijden bij batchverwerking.

Pilot

Een testfase waarbij een programma of apparaat voor een tijdje in productie (werkomgeving) wordt gebruikt, zodat de eventuele gebreken/bugs achterhaald worden. Wanneer het product tijdens de testfase geen problemen worden ontdekt, kan het product in productie worden genomen. Echter wanneer het product tijdens de pilot bugs vertonen, dan moet het product weer terug naar de ontwikkelafdeling.

PIT

 • Post Implementatie Test
Een test die wordt uitgevoerd na de implementatie van een wijziging in de productie-omgeving, om te controleren of de hoofdprocessen nog werken.

PLT

 • Production Like Testomgeving
Omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de echte productieomgeving om de AFS (Acceptatie Functioneel Systeem) en de PPT (PréProductieTest) in uit te voeren. De omgeving wordt zowel op het technische vlak als op het procedurele vlak ingericht als de productieomgeving, met uitzondering van de data.

Pollen

Het software testen van een I/0 poort. Als men een toetsenbord polt, dan blijft men net zo lang naar het toetsenbord kijken (softwarematig) tot iemand een toets aanslaat. Het is een simpele manier van programmeren, maar in die tijd had men misschien wel betere dingen kunnen doen. Het is beter om l/O-devices op interruptbasis af te werken. Dit vereist echter wel meer kennis over de software en de hardware.

POST

 • Power On Selftest
De test die een PC uitvoert als hij opstart. Meestal ziet men dit als het tellen van het geheugen. De POST zit ingebouwd in de BIOS van de PC.

PPT

 • PréProductieTest
 • Technische acceptatietest
Doel van de PPT is te testen of het informatiesysteem voldoet aan binnen de gebruikersorganisatie gestelde eisen, en in gebruik kan worden genomen. Het testen vindt plaats door enerzijds het uitvoeren van de testgevallen voor bijvoorbeeld performance-metingen (hoe snel is het systeem?) en middelenbeslag (hoeveel/welke infrastructurele middelen zijn nodig om het systeem op de vooraf gestelde wijze te kunnen gebruiken?) en anderzijds door het beoordelen van productie- en installatiehandelingen en procedures voor de technische afdeling. De PréProductieTest wordt uitgevoerd in de PLT-omgeving (Production Like Testomgeving).

Prétest

Test die uitgevoerd wordt om na te gaan of het opgeleverde testobject van voldoende kwaliteit is om zinvol en gestructureerd te kunnen testen. De testgevallen voor de prétest hebben betrekking op een representatief deel van de functies van het op te leveren informatiesysteem.

Prefail-garantie

 • Voorspellende foutanalyse
Mogelijkheid van systeembeheerderstools om systeeminformatie te analyseren en de systeembeheerder te waarschuwen voor potentiële systeemstoringen. In combinatie met garantie- en servicecontracten die prefail-vervangingsonderdelen bieden, kan voorspellende foutanalyse de systeembeheerder ruim op tijd waarschuwen wanneer belangrijke componenten (zoals vaste schijven, geheugen, processors) storingen kunnen gaan vertonen en moeten worden vervangen.

PRIMA

 • Product Risico Matrix
Resultaat van de risicoanalyse die samen met de stakeholders is uitgevoerd. De PRIMA toont in één oogopslag de te testen onderdelen, de belangrijkste kwaliteitsaspecten en waar de risico's zich bevinden.

Procescyclus testtechniek

Een testtechniek die de inpasbaarheid controleert van het geautomatiseerde deel van het informatiesysteem binnen de AO (Administratieve Organisatie). Er wordt geverifieerd of de automatische processen aansluiten op de handmatige procedures en omgekeerd.

Programma/Moduletest

Onderdeel van de ST (SoftwareTest) waarin ontwikkelde onderdelen afzonderlijk worden getest. Deze test wordt uitgevoerd door de ontwikkelaar en een andere ontwikkelaar. De Programma/Moduletest kent de volgende onderdelen:
 • Testen van het ontwikkelde deel door de ontwikkelaar in de eigen ontwikkelomgeving.
 • Testen van het ontwikkelde deel door een andere ontwikkelaar dan de bouwer in de ontwikkelomgeving.

PTO

 • Productie Test Omgeving
Omgeving waar de AFS (Acceptatie Functioneel Systeem) en PPT (PréProductieTest) (met de verschillende integratie aspecten) worden uitgevoerd. Het is één enkele omgeving waarin zowel applicaties als infrastructuurcomponenten getest worden.