Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

GCT

  • Ge´┐Żntegreerde Component Test
Doel van de GCT is te kijken of een nieuwe component geschikt is voor de infrastructuur. Het accent ligt met name op de component- en applicatie-integratie.

Geavanceerde kabeltesters

  • Kabeltesters
  • Cable test devices
Kabeltesters die niet alleen informatie weergeven over de staat van de kabel maar ook over het aantal message frames, overmatige conflicten, error frames, fouten veroorzaakt door verstoppingen en beaconing. Deze testapparaten kunnen het hele verkeer op het netwerk volgen, bepaalde foutsituaties herkennen of het verkeer van of naar een afzonderljke computer. Ze geven aan of een bepaalde kabel of netwerkadapter de oorzaak van de problemen is.

Gebruikersinterfacetest

Hiermee wordt de gebruikersinterface, bijvoorbeeld de GUI (Graphical User Interface) of de print layouts, getest. Deze test wordt ook wel gesplitst in twee delen: een semantische test en een syntactische test.
  • De semantische test is erop gericht de relaties tussen de gegevens bij het invoeren te controleren.
  • De syntactische test is gericht op het controleren van de juistheid van de lay-out van het venster of het overzicht van de primaire invoercontroles.

Gebruikersvriendelijkheid

  • Usability
Deze term heeft betrekking op het gemak waarmee een nieuwe gebruiker kan leren omgaan met het informatiesysteem en waarmee een ervaren gebruiker het informatiesysteem kan bedienen.

Geheugentest

  • Memory test
Diagnose van het interne geheugen. Bij het uitvoeren van een geheugentest kan de gebruiker bepalen of alle geheugenmodules nog goed zijn. Wanneer het geheugen niet in orde is, kan dit voor problemen zorgen met het besturingssysteem, zoals vastlopers en BSD's (Blue Screen of Death).
Het beruchte blauwe scherm van Windows NT (Blue Screen of Death).
Het beruchte blauwe scherm van Windows NT (Blue Screen of Death).

GFT

  • Geïntegreerde Functionele Test
  • Functionele Test
Doel van de GFT is te kijken of het geleverde overeenkomt met de functionele specificaties. De term 'ge´┐Żntegreerde' duidt op de samenwerking tussen de testers en de ontwikkelaars van het betreffende project. De testers stellen het basis/testontwerp op en de ontwikkelaars beoordelen of de interpretatie van de testers overeenkomt met de bedoeling van de ontwikkelaar.
De GFT wordt uitgevoerd in een eigen testomgeving, gescheiden van zowel de ontwikkel- als de PLT-omgeving (Productie Like Test-omgeving).

Gold Release

Wanneer het product geheel is afgerond en er geen code meer wordt veranderd, dan spreken we over het uiteindelijke product zoals het in de winkel komt te liggen. Deze eerste niet-bètaversie duiden we aan met de term Gold Release.

Grenswaarde-analyse

Basistechniek voor het testen of de grenzen juist geprogrammeerd zijn. Er worden testgevallen opgesteld die vlak voor, op of vlak na de grens liggen. Bijvoorbeeld bij het testen van de grens "18 jaar en ouder" moeten de grenswaarden 17, 18 en 19 genomen worden.

Gunningstest

Test die wordt gedaan in het kader van een tender. De bedoeling van de test is om te kunnen beoordelen of de te leveren dienst daadwerkelijk de gewenste functionaliteit biedt en bovendien of dit gebeurt op een manier die aansluit bij de gewenste situatie. Daarnaast wordt meteen een indruk verkregen van de houding van de leverancier.