Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

Fagan inspectie

Een toetstechniek waarbij een document door een groep personen volledig wordt doorlopen om fouten op te sporen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van checklists, brondocumenten en standaards. De groep staat onder leiding van een moderator. De auteur van het document is deelnemer aan het proces. De techniek is door Michael Fagan in 1972 ten behoeve van IBM ontwikkeld.

Feature Frozen

  • Feature Complete
Wanneer de term Feature Frozen wordt gebruikt, bedoelt men dat er aan een product geen mogelijkheden meer worden toegevoegd. Wanneer u dus een bètaversie gebruikt die Feature Frozen is, mag u ervan uitgaan dat aantal en soort mogelijkheden in de door u gebruikte versie niet zullen afwijken van de features in het uiteindelijke product.

Fitness for use

De mate waarin het informatiesysteem bruikbaar is voor de organisatie.

Formele methoden

Soort wiskundige beschrijvingen om software te testen en te valideren om te bereiken dat er zo min mogelijk fouten in zit. Dit is bijvoorbeeld gebruikt voor het schrijven van de software voor de stormvloedkering bij Hoek van Holland. De programmatuur moet besluiten wanneer de stormvloedkering moet worden gesloten. Zowel te vroeg (problemen haven van Rotterdam), als te laat sluiten (overstroming in het Westland) zorgen voor problemen.

Foutkans

Een begrip uit de testrisicoanalyse. De foutkans is de geschatte kans dat iets foutgaat in het systeem. Deze wordt bepaald door twee factoren:
  1. Complexiteit
    hoe complexer het systeem des te groter is de kans dat er fouten optreden.
  2. Gebruikersfrequentie
    hoe vaker het systeem wordt gebruikt des te groter is de kans dat de aanwezige fouten optreden.

FTO

  • Functionele Test Omgeving
Omgeving waar de functionele test wordt uitgevoerd.

Functionaliteit

De zekerheid dat de verwerking van de gegevens binnen een informatiesysteem correct geschiedt, conform de beschrijving in de specificaties. Belangrijke aspecten hierbinnen zijn juistheid en volledigheid.

Functionele eisen

Eisen die aangeven welke functies een systeem moet kunnen bieden. Deze eisen worden opgesteld door de mensen die ermee gaan werken. In de functionele eisen staat de functionaliteit van het systeem beschreven (functies die de toekomstige gebruiker met het systeem kan uitvoeren).

Funnel seek

Diagnosetest voor bijvoorbeeld een harde schijf, om de oppervlakte te scannen op eventuele fouten. De harde schijf wordt getest door middel van zoekopdrachten. De schijf heads worden verplaatst van track x naar track y en terug. De waarde x staat voor 0 en hierbij wordt steeds 1 bij opgelteld totdat de waarde y weer 0 is.

Fysiek testgeval

Een testgeval waarbij de logische beschrijving (beginsituatie, actie, eindsituatie) is aangevuld met fysieke data.