Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

ECP Test

De ECP test is een erkende hardware test. Hij meet de prestaties van alle computeronderdelen afzonderlijk, en bepaalt aan de hand daarvan een totaalscore.

ECP-score

De ECP-test is een testmethode van European Computer Publishers, en bepaalt van een aantal computeronderdelen hoe goed ze zijn: CPU, RAM, harde schijf, CD-ROM-speler en grafische kaart. Hoe hoger de score, hoe beter zo'n onderdeel gewaardeerd wordt.

Efficiëntie

De relatie tussen de geboden functionaliteit en de gevraagde resources, bijvoorbeeld tijd- en middelenbeslag, van een informatiesysteem.

Eindrapport

Rapport dat opgesteld wordt ter afsluiting van het testtraject. Conform de afspraken in het testplan wordt de eindverantwoording gedaan. Er is ook een overzicht opgenomen van de bevindingen naar verschillende invalshoeken (bijvoorbeeld aantal, de ernst van een bevinding, de oplossing en de datum van het ontstaan).

Elementaire vergelijkingentest

Testtechniek waarmee de (logische) verwerking van gegevens gedetailleerd wordt getest. Aan de hand van de specificaties worden alle functionele condities geļæ½nventariseerd en ontleed tot elementaire vergelijkingen. Vervolgens worden testgevallen gedefinieerd voor de elementaire vergelijkingen en de combinaties daarvan.

Equivalentieklassen

Methode om testgevallen af te leiden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen geldige en ongeldige equivalentieklassen. Invoerwaarden uit een geldige klasse worden correct verwerkt en invoerwaarden uit een ongeldige klasse geven foutmeldingen. Door uit iedere klasse één waarde te kiezen blijft het aantal testgevallen beperkt terwijl er toch een goede dekking verkregen wordt.

Error guessing techniek

Een testtechniek waarbij de tester ter plekke testgevallen bedenkt en uitvoert omdat uit ervaring al gebleken is waar problemen te verwachten zijn.

Exploiteerbaarheid

Kenmerken van het informatiesysteem die betrekking hebben op de inspanning die benodigd is om het informatiesysteem "up and running" te houden. Belangrijke aspecten hierbinnen zijn installeerbaarheid en beheerbaarheid van de technische infrastructuur.

Exploratory testing

Een testtechniek waarbij tijdens de testuitvoering bepaald wordt wat er getest wordt. Deze techniek bestaat uit drie activiteiten die simultaan worden uitgevoerd: het verkennen van het testobject, het plannen en het uitvoeren van de tests.