Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

Aanpasbaarheid

  • Adjustable
De mate waarin het systeem instelbaar is door de gebruiker (voorkeurinstellingen).

Acceptatiecriteria

Vooraf vastgestelde expliciete voorwaarden waaraan het testobject moet voldoen om geaccepteerd te worden door de stakeholders/belanghebbenden. Een voorbeeld van een criterium is dat een responstijd maximaal 5 seconden mag zijn.

Acceptatietest

Wanneer de ontwikkeling van maatwerk-software wordt uitbesteed, vindt doorgaans direct na oplevering een acceptatietest plaats. Bij zo'n test door de opdrachtgever wordt in een overeengekomen testperiode het geleverde product systematisch getest en beoordeeld. Het doel van de acceptatietest is vast te stellen dat de software voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en dat de software geschikt is voor bedrijfsmatige ingebruikname.

Actiewoord

Een combinatie van acties die aangeeft hoe de testgevallen uitgevoerd moeten worden. Dit is een term uit de methodiek Testframe.

Afrondingsfase

  • Borgingsfase
Fase van het testproces waarin de testware veiliggesteld wordt voor het volgende testmoment. Verder wordt onder andere de regressietest opgesteld of bijgewerkt en vindt de evaluatie plaats.

AFS

  • Acceptatie Functioneel Systeem
  • Eindgebruikerstest
Doel van de AFS is de bruikbaarheid van het systeem te testen. Getest wordt de mate waarin het geleverde systeem het bedrijfsproces ondersteunt en de aansluiting op de werkwijze van de AO (Administratieve Organisatie). De AFS wordt bij voorkeur uitgevoerd in de PLT-omgeving (Production Like Test-omgeving). Op basis van deze test wordt de eigenaar geadviseerd om een informatiesysteem wel of niet te accepteren.

Algoritmetest

Testtechniek die nagaat of de structuur van een programma goed is. De testgevallen bestaan uit een groep opeenvolgende acties die een pad (route) door een algoritme doorlopen.

Alpha

Een testfase voor software, waarbij getracht wordt de fouten eruit te halen.

Alpha test

Voorloper van Bèta test. Nieuw geprogrammeerde toepassingen of programma-elementen laten testen door collega's.

AO

  • Administratieve Organisatie
Document met een schematische uitleg van de werkwijze van de organisatie.

Argumenten

Term uit de methodiek Testframe. Argumenten zijn de voor de test relevante waarden bij een actiewoord, zoals invoergegevens en verwachte resultaatgegevens. De omschrijvingen van de argumenten komen meestal overeen met de namen van de velden op het scherm, in een database of op een lijst.

Autorisatiematrix

Matrix waarin is weergegeven wie, of welke rol, geautoriseerd is voor welke functie.