COM-programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
COM-programmeren woordenboek
Home | Sitemap | Zoektips |

COM

ATL

  • Active Template Library
Generator voor COM-objecten.

Bronbestand

Een bronbestand is het bestand dat de gegevens bevat waar door een OLE-object (een gekoppeld bestand) naar wordt verwezen. Als u bijvoorbeeld een OLE-object heeft met een koppeling naar een database, dan is het databasebestand het bronbestand.

COM

  • Component Object Model
Sinds de jaren negentig wordt Windows geprogrammeerd op basis van het COM. COM componenten bevatten een speciale binaire interface die het mogelijk maakt om gebruik te maken van de functionaliteit in een component, zonder dat bekend is hoe de component intern in elkaar zit. Zoalang alle componenten zich aan een gedefinieerde interface houden kan de interne werking daarvan verandert worden zonder problemen op te leveren in de applicaties die gebruik maken van de componenten. COM is een systeem van Microsoft voor uitwisseling van componenten in een objectgeoriënteerd besturingssysteem.

COM+

  • Component Services
  • Enterprise Services
Uitbreiding op COM. Er zijn enkele systeemservices aan dit model toegevoegd, waaronder services waarmee je componenten over meerdere systemen kunt distribueren. Met een COM+-service kun je loadbalancing uitvoeren voor toegang tot COM+-objecten.

GAC

  • Global Assembly Cache
Centrale plaats voor assemblies, die overigens wel meerdere versies van dezelfde assembly kan bevatten. Alle assemblies die in de GAC staan zijn door alle applicaties te gebruiken. Wat je wilt voorkoemn is dat applicaties hun eigen lokale versies van een component gebruiken en die afzonderlijk in COM+ registreren.

JITA

  • Just In Time Activation
Techniek binnen COM+. JITA zorgt ervoor dat een component dat een applicatie constant in gebruik heeft alleen geactiveerd wordt op het moment dat het echt nodig is en ook weer vrij geeft zodra het kan. JITA is echter alleen interessant voor componenten die een betrekkelijk lage overhead hebben om te creëren, het omgekeerde van waarvoor object pooling bedoeld is.

NDR

  • Network Data Representation
Formaat voor parameternotie bij DCOM.

Object instantie management

  • Object pooling
COM+ zorgt ervoor dat slechts één applicatie gebruik kan maken van een component tijdens het programmeren. Zo kunnen ontwikkelaars blijven programmeren alsof ze voor een enkele gebruiker schrijven, terwijl ze in feite multi-user applicaties kunnen maken. Hier hangt mee samen dat COM+ ook aan object instantie management doet. Dit wil zeggen dat COM+ ervoor zorgt dat er zonodig meerdere kopiëen van een component beschikbaar zijn in een pool. Dit wordt daarom ook vaak object pooling genoemd. Wanneer een applicatie een component nodig heeft, wordt dit toegewezen uit de pool. Is het klaar met een component, dan wordt de component niet opgeruimd, maar weer vrijgegeven in de betreffende pool.

Strong name

Om ervoor te zorgen dat COM+ altijd de juiste component gebruikt, moet je de assembly waar de component onderdeel uitmaakt voorzien van een zogenaamde strong name. Dit is nodig om een component te kunnen identificeren, en wordt door COM+ gebruikt om een CLSID te genereren die opgeslagen wordt in de registry van Windows. Als een applicatie gebruik maakt van de component, wordt de juiste versie gebruikt op basis van die CLSID.