ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Wens

Een service-call wordt als wens gecategoriseerd als die betrekking heeft op de vraag om andere of uitgebreidere dienstverlening dan (in de SLA) is afgesproken. Wensen kunnen leiden tot directe actie, bijvoorbeeld het autoriseren van een gebruiker, of tot

Wijziging

  • Change
Elke handeling die leidt tot een nieuwe status van een of meerdere configuratie items.

Wijzigingsbeheer

  • Change Management
Het zodanig uit (laten) voeren van wijzigingen, dat verstoringen en afwijkingen van het dienstenniveau als gevolg van deze wijzigingen zo min mogelijk voorkomen. Hiertoe wordt erop toegezien dat beproefde methoden en technieken gebruikt worden voor de voorbereiding, bouw, test en implementatie van nieuwe of gewijzigde configuratie Items.

Wijzigingscommisie

  • Change Advisory Board
Deze commissie is verantwoordelijk voor beoordeling en planning van alle wijzigingen van meer dan geringe omvang. Alle betrokkenen en belanghebbenden zijn hierin vertegenwoordigd zodat het hele wijzigingstraject beoordeeld en gepland kan worden.

Wijzigingsvoorstel

  • Request for Change
In het wijzigingsvoorstel is vastgelegd waaruit de wijziging bestaat en op welk configuratie item de wijziging betrekking heeft. Aan de hand van dit voorstel worden de gevolgen beoordeeld en het verdere verloop van de wijziging gepland.

Workaround

Een alternatieve oplossing voor een probleem.