ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Technisch beheer

Technisch beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de operationalisering van het informatiesysteem, dat bestaat uit apparatuur, programmatuur en gegevensverzamelingen. Kortweg is dit de organisatie die de informatiesystemen draait en zorgt da

Technische infrastructuur

Het deel van de ICT-infrastructuur dat is gericht op de exploitatie van de systemen (hardware, systeemsoftware, bijbehorende documentatie, etc.). Samen met de applicatiesoftware en de bijbehorende documentatie en procedures vormt dit de ICT-infrastructuur.

Technology Definition

Het proces waarbij middelen gekozen worden die de organisatie nodig heeft om de dienstverlening van de toekomst te realiseren.

Testing

  • Testen
Het proces dat de activiteiten bevat om vast te stellen dat datgene wat ontworpen is, ook inderdaad gerealiseerd is. Ook wordt bij Testing onderzocht of de applicatie na Realization beheerbaar en exploiteerbaar is.

Thread

  • Bedreiging
Ieder denkbaar verschijnsel of voorval dat mogeljik een negatieve invloed heeft op de beschikbaarheid van IT-diensten. (ITIL)

Tuning

  • Afstemmen
Het aanpassen van de variabelen van de systeembesturing om te bereiken dat het systeem de beschikbare faciliteiten bij een gegeven hoeveelheid zo efficiënt mogelijk verdeelt. (ITIL)

Tweede lijns ondersteuning

Ondersteuning met behulp van interne deskundigen, zoals systeemontwerpers en programmeurs.