ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Service catalogue

 • Dienstencatalogus
Een gedetailleerde beschrijving van de operationele diensten, inclusief het dienstenniveau en de dienstenniveauspecificaties, en de potentiële diensten van de IT-dienstenorganisatie. (ITIL).

Service Delivery Definition

Het proces waarmee vraagkant en aanbodkant in kaart gebracht worden en vertaald worden naar een strategie voor de toekomst.

Service down time

 • Storingsduur
De periode waarin een IT-dienst niet bruikbaar is als gevolg van een verstoring bij een systeem binnen de afgesproken openstellingsduur. (ITIL).

Service Level Agreement

 • SLA
 • DNO.
 • Dienstenniveau-overeenkomst
Een tussen de opdrachtgever en de IT-dienstenorganisatie overeengekomen specificatie van de diensten, het kwaliteitsniveau, de betrokken partijen en de omstandigheden waaronder de diensten geleverd worden. (ITIL).

Service level management

 • Dienstenniveaubeheer
Het proces dat, door een goed samenwerkingsverband tussen aanbieder en afnemer, zorg draagt voor het overeenkomen en bewaken van een optimaal niveau van IT-dienstverlening. (ITIL).

Service-call

Alle vragen, ad hoc opdrachten, verstoringen, klachten, wensen e.d. die worden aangemeld bij de servicedesk (helpdesk).

Serviceability

Contractuele onderhoudsverplichtingen. Alle contractuele verplichtingen tussen IT-dienstenorganisatie en leveranciers om afgesproken groepen configuratie-items door deze leveranciers te laten onderhouden. (ITIL).

Servicedesk

 • Helpdesk
De servicedesk behandelt klachten, vragen en problemen, geeft ondersteuning met betrekking tot het gebruik van ICT-middelen en voorziet gebruikers van informatie over (veranderingen in) de ICT-dienstverlening.

Skills Definition

Het proces waarmee de eisen ten aanzien van skills en expertises voor de toekomst in kaart gebracht worden. Hierbij speelt niet alleen de diepgang, maar ook omvang en kennisverspreiding en kennisbeheer een rol. Skills definition is dus het proces waarin d

SLA

 • Service Level Agreement
 • DNO.
 • Dienstenniveau-overeenkomst
Een tussen de opdrachtgever en de IT-dienstenorganisatie overeengekomen specificatie van de diensten, het kwaliteitsniveau, de betrokken partijen en de omstandigheden waaronder de diensten geleverd worden. (ITIL).

Software Control & Distribution

 • Programmabeheer & Distributie
Software Control & Distribution beslaat de processen rond de beheersing en distributie van de (operationele) applicatieobjecten (de programmaobjecten en aanvullende objecten zoals documentatie en gegevensdefinities). Het zekerstellen van alle programmatuur items en zorgdragen dat alleen geteste en juiste versies van geautoriseerde programmatuur beschikbaar worden gesteld voor exploitatie.

Software Item

ITIL term voor programmatuur item. Een logisch geheel van systeem- of toepassingsprogrammatuur, indien mogelijk in de vorm van broncode, plus de daarbij behorende documentatie.

Storingsboom

 • Visgraat-diagram
Een diagram dat laat zien hoe een bepaalde foutensoort in een geheel verband houdt met mogelijke foutsoorten van onderdelen, met uitwendige omstandigheden of met een combinatie daarvan. (ITIL)

Storingsduur

 • Service down time
De periode gedurende welke een ICT-dienst niet bruikbaar is als gevolg van een verstoring bij een systeem binnen de afgesproken openstellingsduur.