ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Reactietijd

Service Level-begrip. De norm voor de reactietijd van de dienst wordt weergegeven als de maximaal toelaatbare wachttijd voor de afnemer van de dienst. De reactietijd is de tijd tussen het verkrijgen van een opdracht en het bevestigen aan de afnemer dat de opdracht binnengekomen is.

Realization

  • Realisatie
Het proces dat als doel heeft om de in het proces Design opgeleverde specificaties om te zetten naar concrete en correcte aanpassingen van het geautomatiseerde informatiesysteem.

Release

ITIL term voor programmatuur-uitgave. Het geheel van nieuwe, gewijzigde of bestaande programmatuur items dat op een moment beschikbaar wordt gemaakt voor exploitatie.

Releaseplanning

Het proces Releaseplanning (een onderdeel van Change Management) omvat de activiteiten die gedaan worden om de releases die met de klant zijn afgesproken, in detail te plannen, op uitvoerbaarheid te toetsen, te beheren en te bewaken.

Reliability

  • Betrouwbaarheid
De mate waarin een IT-dienst (of configuratie-item) onder vooraf bepaalde omstandigheden de afgesproken functionaliteit biedt gedurende een aangegeven tijdsduur (ITIL).

Request for Change

  • RFC
  • VTW
  • Verzoek tot Wijziging
ITIL term voor wijzigingsbeheer. In het wijzigingsvoorstel is vastgelegd waaruit de wijziging bestaat en op welk configuratie item de wijziging betrekking heeft. Aan de hand van dit voorstel worden de gevolgen beoordeeld en het verdere verloop van de wijziging gepland.

Response time

  • Responsietijd
De tijd die verloopt tussen het moment waarop men een computersysteem een bewerking opdraagt en het moment waarop het resultaat beschikbaar komt (ITIL).

Responsietijd

  • Response time
De tijd die verloopt tussen het moment waarop men een computersysteem een bewerking opdraagt en het moment waarop het resultaat beschikbaar komt (ITIL).