ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Onderhoudbaarheid

  • Maintainability
Een indicatie voor het gemak waarmee, op basis van voorgeschreven methoden en technieken, onderhoud aan een IT-dienst (of configuratie-item) gedaan kan worden (ITIL).

Oorzaak

De oorzaak van een service-call staat voor datgene waardoor de service-call is ontstaan. Oorzaken onderkennen we voor de service-call-categorieën �Verstoring (met/zonder toestemming)� en �Klachten�. Voorbeelden van oorzaken zijn fouten in planning, JCL, E

Opdracht

Een opdracht is de formele brief van een klant voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Aan de opdracht hangen ook de afspraken over de facturering (hoe, wanneer, hoeveel) van het werk.

Opdrachtgever

Functionaris bevoegd tot het onderhandelen van de Service Niveau Overeenkomsten. Dit wil zeggen dat zowel de afspraken met betrekking tot de diensten als de daarmee gepaard gaande kosten bindend vastgelegd kunnen worden. (ITIL).

Openstellingsduur

  • Agreed service time
Het met de opdrachtgever overeengekomen tijdsbestek waarin de afnemers gebruik kunnen maken van de functionaliteit van een IT-dienst (ITIL).

Opleverdatum

Service Level-begrip. De norm voor de opleverdatum wordt weergegeven als de uiterste (met de afnemer) afgesproken datum/tijd voor het opleveren van producten voor de afnemer.

Overeengekomen openstellingsduur

Het in een SLA overeengekomen tijdsbestek waarin de gebruikers gebruik kunnen maken van de functionaliteit van een ICT-dienst.