ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Maintainability

  • Onderhoudbaarheid
Een indicatie voor het gemak waarmee, aan de hand van voorgeschreven methoden en technieken, onderhoud aan een IT-dienst (of configuratie-item) verricht kan worden (ITIL).

Market Definition

Het proces waarin de ontwikkelingen van de markt en de klanten worden geanalyseerd. Daarbij wordt bepaald welke delen van de markt gewenst zijn ten aanzien van de dienstverlening.

Mean time between failures

  • MBTF
Het gemiddelde storingsvrije interval per systeem of klant.

Mean time between system incidents

  • MTBSI
De gemiddelde tijd tussen twee verstoringen.

Mean time to repair

  • MTTR
  • Gemiddelde storingstijd
De gemiddelde tijd die nodig is om een systeem weer gerepareerd te krijgen. Deze tijd wordt bepaald door oproeptijden van technici en aanlevertijden van reserve-onderdelen.

Melding

Een signaal vanuit de omgeving naar de servicedesk, betrekking hebbend op de dienstverlening die vanuit het project wordt geleverd.

MOF

  • Microsoft Operations Framework
Handvat van Microsoft om processen te definiëren, mensen te helpen en de totale toegevoegde waarde van producten voor bedrijven te verbeteren op basis van ITIL.

Monitoring van processen

Bewaken van processen. Hieronder wordt onder meer het uitvoeren van productiecontroles verstaan.

MSF

  • Microsoft Solutions Framework
Ontwikkelmethode die voortbouwt op de ITIL-methode. In MSF ontstaan zelfbouwprogramma's middels bijvoorbeeld Visual Studio. Die worden opgeslagen in een magazijn zoals SourceSafe, maar ook gekochte software komen hier ergens je changemanagement binnen.