ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Known Error

ITIL term voor bekende fout. Een conditie in de IT infrastructuur waarbij een bepaald configuratieitem geïdentificeerd is als de oorzaak van een (potentiële) degradatie van het overeengekomen serviceniveau.

Kostenbeheersing

  • Costing
Het identificeren, toewijsen, voorspellen en bewaken van de kosten en uitgaven verbonden aan de realisatie van de IT-dienstverlening. (ITIL).

Kostenverrekening

  • Charging
Het verrekenen van de kosten van IT-dienstverlening met de opdrachtgever tegen al dan niet marktconforme tarieven. (ITIL).

Kwaliteit

ISO 8402. Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een produkt of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften. (ITIL).

Kwaliteitsniveau

Een maat voor kwaliteit, uitgedrukt in termen van een kwantitatieve grootheid, zoals foutieve producten, beschikbaarheidspercentage, responsetijd, enzovoort. (ITIL).

Kwetsbaarheid

  • Vulnerability
De mate van vatbaarheid voor een potentiële bedreiging. (ITIL).