ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Fall-back

  • Uitwijken
Het inzetten van vervangende IT-middelen, met als doel het voortzetten van de beschikbaarheid van IT-diensten. (ITIL).

Financieel Beheer

  • Cost management
Het proces dat relevante bedrijfseconomische gegevens levert, zodat op elk bedrijfsniveau een optimale afweging tussen prijs en prestatie kan plaatsvinden. (ITIL).

Foutbeheer

  • Error Control
Het verhelpen van fouten in de IT infrastructuur zodat het overeengekomen dienstenniveau gerealiseerd kan worden. Naast het wegnemen van fouten bestaat foutbeheer ook uit het minimaliseren van de negatieve gevolgen van een bestaande fout.

Functioneel beheer

Functioneel beheer is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het instandhouden van de functionaliteit van een ICT-voorziening. Functioneel beheer fungeert dus eigenlijk als eigenaar en opdrachtgever voor het informatiesysteem.

Functionele escalatie

Bij functionele escalatie wordt aan een horizontaal beroep gedaan op de organisatie om meer gedailleerde kennis of expertise beschikbaar te stellen. (ITIL).