ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Data en file transfer services

Het leveren van uitvoerproducten langs elektronische weg.

Definitive Software Library

  • DSL
ITIL term voor programmatuurbibliotheek. De verzameling van alle versies van programmatuuritems die door systeemontwikkeling of externe leverancier zijn overgedragen voor exploitatie. De programmatuuritems worden in definitieve, geteste vorm vastgelegd.

Derde lijns ondersteuning

Ondersteuning met behulp van externe deskundigen, bijvoorbeeld de leverancier of de klant.

Dienstencatalogus

  • Service catalogue
Een gedetailleerde beschrijving van de operationele diensten, inclusief het dienstenniveau en de dienstenniveauspecificaties, en de potentiële diensten van de IT-dienstenorganisatie (ITIL).

Dienstenniveau-overeenkomst

  • SLA
  • Service Level Agreement
Een tussen de opdrachtgever en de IT-dienstenorganisatie overeengekomen specificatie van de diensten, het kwaliteitsniveau, de betrokken partijen en de omstandigheden waaronder de diensten geleverd worden (ITIL).

Dienstenniveaubeheer

  • Service level management
Het proces dat, door een goed samenwerkingsverband tussen aanbieder en afnemer, zorgdraagt voor het overeenkomen en bewaken van een optimaal niveau van IT-dienstverlening (ITIL).

Directe gebruiker

ITIL term voor de directe afnemer van IT Services. Deze kan uit alle management- of operationele niveaus van de organisatie komen.

Disaster

Calamiteit. Een ongeplande situatie waarbij verwacht wordt dat de duur van het niet beschikbaar zijn van een of meer IT-diensten de afgesproken drempelwaarden zal overschrijden. (ITIL).

Disaster recovery planning

Het proces dat zorgt voor afdoende technische, financiële en organisatorische voorzieningen om de IT-dienstverlening bij calamiteiten te waarborgen (ITIL). Ook wel contingency planning, calamiteitenbeheersing of business continuity planning genoemd.

DSL

  • Definitive Software Library
  • Programmatuurbibliotheek
De verzameling van alle versies van programmatuuritems die door systeemontwikkeling of externe leveracier zijn overgedragen voor exploitatie. De programmatuuritems worden in definitieve, geteste vorm vastgelegd.