ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Baseline

  • Basisconfiguratie
ITIL-term voor basisconfiguratie. Een selectie uit de CMDB (Configuration Management DataBase) die apart wordt opgeslagen voor een bepaald doel. Dit doel kan bijvoorbeeld bestaan uit het vastleggen van de opbouw van (een deel van) de ICT-infrastructuur in een stabiele situatie.

Basisconfiguratie

  • Baseline
ITIL-term: een selectie uit de CMDB (Configuration Management DataBase) die apart wordt opgeslagen voor een bepaald doel. Dit doel kan bijvoorbeeld bestaan uit het vastleggen van de opbouw van (een deel van) de ICT-infrastructuur in een stabiele situatie.

Bedreiging

  • Thread
Ieder denkbaar verschijnsel of voorval dat mogelijk een negatieve invloed heeft op de beschikbaarheid van IT-diensten (ITIL).

Bekende fout

  • Known Error
Een conditie in de IT-infrastructuur waarbij een bepaald configuratie-item ge�dentificeerd is als de oorzaak van een (potentiële) degradatie van het overeengekomen serviceniveau (ITIL).

Beschikbaarheidsbeheer

  • Availability management
Onderdeel van ITIL. Het doel van beschikbaarheidsbeheer is om ervoor te zorgen dat de aangeboden IT-diensten beschikbaar zijn voor de klant. Het is daarbij van belang dat wordt uitgegaan van de klant. De klant ervaart dat een dienst niet beschikbaar is als hij of zij niet op het IT-systeem kan werken.

Betrouwbaarheid

Service Level-begrip. De betrouwbaarheid van een ICT-dienst geeft aan in welke mate de dienst onder vooraf bepaalde omstandigheden de afgesproken functionaliteit biedt gedurende een aangegeven tijdsduur.

Betrouwbaarheid

  • Reliability
De mate waarin een IT-dienst (of configuratie-item) onder vooraf bepaalde omstandigheden de afgesproken functionaliteit biedt gedurende een aangegeven tijdsduur. (ITIL).

Bevestigingstijd

Service Level-begrip. De norm voor de bevestigingstijd van de dienst wordt weergegeven als de maximaal toelaatbare wachttijd voor de afnemer van de dienst. De bevestigingstijd is de tijd tussen het verkrijgen van een opdracht en het geven van een indicati

Bruikbaarheid

Service Level-begrip. De mate waarin de applicatie de gewenste functionaliteit heeft om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. De norm voor de bruikbaarheid van de dienst wordt weergegeven als een percentage van het aantal storingen dat binnen een bepaalde tijdsduur is opgelost, ten opzichte van het totale aantal storingen. Deze norm wordt geacht bereikt te zijn wanneer wordt vastgesteld dat de tijd die verloopt tussen de start van een storing en het opnieuw beschikbaar komen van de betreffende dienst, blijft binnen de bij die dienst genoemde karakteristiek.

Business Communications

Een proces dat volledig in het teken staat van de communicatie tussen business en interne IT-organisatie. Het moet een middel zijn om de kloof te dichten tussen enerzijds de enigszins besloten IT-omgeving, met haar eigen perceptie, en anderzijds de afnemers van de diensten van de IT-omgeving. Het bouwt voort op Business Relationship Management, dat beschreven staat in het ITIL-proces.

Business continuity planning

Contingency planning, calamiteitenbeheersing, disaster recovery planning. Het proces dat zorgt voor afdoende technische, financiële en organisatorische voorzieningen ten behoeve van het waarborgen van de in de overeengekomen continu�teit van de IT-dienstverlening bij calamiteiten. (ITIL).