ITIL woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
ITIL woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

ITIL

Account Definition

Het proces waarmee bepaald wordt welke strategie, vorm en aanpak gehanteerd worden om de gewenste klanten te benaderen. Hiermee hangt samen: het gewenste imago, de benaderingswijze, de uit te dragen visie en de vertaling naar een aanpak en organisatie.

Ad hoc opdracht

Een ad hoc aanvraag voor het uitvoeren van een productierun, het maken van een overzicht, het installeren van een nieuw softwarepakket, etc. binnen de kaders van de overeengekomen dienstverlening.

Adaptief onderhoud

Aanpassen aan de gewijzigde omgeving, bijvoorbeeld een wetswijziging, hardware- en/of systeemwijzigingen. Vergroten van de functionaliteit op basis van gebruikerswensen. Het gaat om planbaar onderhoud, meestal met een vaste invoeringsdatum. Uitvoering vindt plaats door vaste bemanning (onderhoudsteam) en/of op projectbasis.

Afnemer

ITIL-begrip: Opdrachtgever en gebruikers samen.

Afstemmen

  • Tuning
ITIL-begrip. Het aanpassen van de variabelen van de systeembesturing om te bereiken dat het systeem de beschikbare faciliteiten bij een gegeven hoeveelheid zo efficiënt mogelijk verdeelt.

Agreed service time

  • Openstellingsduur
ITIL-begrip. Het met de opdrachtgever overeengekomen tijdsbestek waarin de afnemers gebruik kunnen maken van de functionaliteit van een IT-dienst.

Availability management

  • Beschikbaarheidsbeheer
Het proces dat, ten behoeve van een met de opdracht overeengekomen optimale beschikbaarheid van IT-diensten, de juiste inzet van middelen, methoden en technieken waarborgt (ITIL).