Wat betekent HTML Internal? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

HTML Internal

HTML-virus. Het virus zat ingebed in de HTML-code van een gewone webpagina, wat ongetwijfeld het begin is van een nieuwe generatie virussen die zich nog sneller zullen verspreiden dan nu al het geval is. HTML Internal werd ontdekt door Central Command en is volkomen ongevaarlijk. De gebruikte code biedt echter heel wat mogelijkheden. Zo zou men op basis hiervan HTML-virussen kunnen ontwikkelen die ongemerkt de instellingen van uw systeem wijzigen, bestanden beschadigen of gevaarlijke scripts op uw pc achterlaten. Fijn nieuws bovendien voor Microsoft : HTML Internal werkt enkel met de combinatie Internet Information server / Internet Explorer en is volkomen onschadelijk voor Netscape-gebruikers. Het volstaat - voorlopig - evenwel om de veiligheidsinstellingen van IE op "normaal" te zetten om een waarschuwing te krijgen voor deze malafide code.