Security woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Security woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Beveiliging

Old wiz mail attach

Eén van de trucjes die een hacker kan toepassen om in te breken op een andere computer. Oude versies van het e-mailprogramma 'Sendmail' hebben een verborgen commando dat iemand in staat stelt om zonder wachtwoord of toestemming de computer waarop dit programma ge�nstalleerd staat, te bezoeken.

Online-scanner

Een online antivirusprogramma die uw computer scant via de webbrowser. De grote leveranciers van virusscanners bieden de mogelijkheid om online (rechtstreeks van het Internet) uw computer te scannen voor de nieuwste virussen, in de hoop dat de gebruiker de offline virusscanner koopt.
De online-scanner van Symantec die de beveiliging van de computer kan scannen.
De online-scanner van Symantec die de beveiliging van de computer kan scannen.

Onlinedienst

Een besloten computernetwerk waar leden kunnen chatten, bestanden met elkaar kunnen uitwisselen en tekstbestanden kunnen lezen. Een bekende onlinedienst is CompuServe.

OOB

  • Out Of Band
Datapakketje dat de computer kan laten crashen wanneer het gestuurd wordt naar een computer waarop Windows ge�nstalleerd staat.

Open proxy

Een open proxy is een proxyserver waarvan de beveiliging slecht is ingesteld. De open proxy maakt het mogelijk dat een proxyserver gebruikt kan worden door iedereen op het internet. Een open proxy heeft enkele karakteristieken die de open proxy bijzonder geschikt maken voor spammers en hackers:
  • Ze staan netwerkverbindingen toe tussen wie dan ook, waar ook vandaan, op willekeurige poorten en met willekeurige netwerkprotocollen.
  • Open proxyservers stellen individuele boosdoeners in staat aanvallen te ondernemen en verkeer te genereren vanaf een veelvoud van providerbronnen tegelijkertijd, en verzwaren daarmee het proces om spam te blokkeren of een aanval af te weren via een firewall.
  • Verbindingen die gemaakt zijn via open proxies, zijn vaak niet toe te rekenen aan een afzender, omdat de open proxyservers gewoonlijk geen logbestanden bijhouden. Als ze dat wel doen zijn de betreffende bestanden niet toegankelijk voor degenen die een netwerkincident onderzoeken.
  • Spam wordt via een open SMTP proxy zo geconstrueerd dat het een willekeurige 'Received:' header heeft. Daarmee is het zo goed als onmogelijk spam te herleiden tot de echte bron.
En om het nog erger te maken stelt een open proxyserver gebruikers in staat om het lokaal filteren van verbindingen te omzeilen.

Open relay

  • Open smtp relay
Een open relay maakt het voor alle computers op het internet mogelijk om een mail relay te gebruiken voor het versturen van e-mail, en niet alleen voor die van de eigen gebruikers binnen het netwerk. Een open relay wordt vaak door spammers gebruikt om mail te versturen, zonder toestemming van de eigenaar van de mail relay. Wanneer via de mail relay een grote hoeveelheid spam wordt verstuurd, is de kans groot dat de mailserver op een zwarte lijst (black list) wordt opgenomen. Het resultaat is dat de mailserver geen mail kan versturen, omdat veel providers alle mail van deze server blokkeren.

Operation Rip Cord

Een speciale politie-operatie in New York, gericht tegen de verspreiding van kinderporno via Internet. In twee jaar tijd zijn er als gevolg van de operatie 25 verdachten gearresteerd.

Opt-out model

De mogelijkheid om ongevraagde e-mail of spam te blokkeren. De ontvangers moeten nadrukkelijk vragen om van de lijst te worden afgevoerd, daarna ontvangen ze de ongevraagde e-mail niet meer.

ORBS

  • Open Relay Behaviour-modification System
Een lijst over open relays, die door systeembeheerders gebruikt kan worden om e-mail te weigeren.

Oscilloscoop

Een elektronisch instrument dat de hoeveelheid signaalspanning per tijdseenheid meet en het resultaat op het beeldscherm laat zien. Een Oscilloscoop kan signalen ontvangen van kabels met uitzondering van de glasvezel. Diefstal van gegevens is hierdoor mogelijk.

OTB-standaarden

  • Overlegorgaan Technische Beveiligingsstandaarden-standaarden
De OTB-standaarden zijn bedoeld als richtlijnen voor de aansturing van het operationeel IT-beheer. De aanbevolen maatregelen hebben betrekking op generieke risico's, die voortvloeien uit het gebruik van Internet als communicatie-infrastructuur. Onderscheid wordt gemaakt in risico's ten aanzien van de bedrijfsvoering, risico's bij het importeren en exporteren van gegevens alsmede risico's veroorzaakt door de inherente onveiligheid van de voornaamste componenten van het Internet. Bij dit laatste moet worden gedacht aan netwerken en computersystemen, applicatieprogramma's en protocollen.

OWASP

  • Open Web Application Security Project
Op donderdag 17 november 2005 werd het Nederlandse �chapter' binnen het Open Web Application Security Project (OWASP) opgericht. De doelstelling is het vinden en bestrijden van de oorzaken van onveilige software. De OWASP-projecten en de lokale 'chapters' produceren open source documentatie, tools en standaarden. De OWASP Foundation is een non-profit organisatie, die de zekerheid wil bieden van de continu�teit van de activiteiten. Het lidmaatschap is voor iedereen toegankelijk. Datzelfde geldt voor de documentatie en het informatiemateriaal, dat onder een open source-licentie is te gebruiken. Er zijn geen commerciële doelstellingen.