Security woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Security woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Beveiliging

Laboratoriumvirus

Een computervirus dat gekweekt is in een laboratorium, echter welke nooit in het wild is gezien. In een laboratiorium wordt getest welke effecten nieuwe type virussen kan hebben en hoe een antivirusprogramma deze type virussen kan stoppen.

Lanman-authenticatie

In oudere versies van Windows wordt gebruikt gemaakt van de zogenaamde Lanman-authenticatie. Het algoritme dat hierbij gebruikt wordt, zorgt ervoor dat het wachtwoord niet over de kabel wordt gestuurd. De kracht van Lanman-authenticatie was dat het wachtwoord niet meer in plain-text (leesbare tekens) over de kabel ging. Met Lanman-authenticatie wordt namelijk alleen de hash van het wachtwoord verstuurd. Ook dit is wel af te vangen en te bekijken, alleen heb je dan nog niet rechtstreeks toegang tot het wachtwoord. Het grote nadeel van deze manier van authenticeren is dat altijd hetzelfde algoritme gebruikt wordt. Hierdoor is het relatief eenvoudig om je op basis van een onderschepte hash voor te doen als een ander.

Leestoegang

  • Read right
Het recht van een gebruiker om een map of een bestand in te zien. Van een map kunt u met dit recht de aanwezige bestanden zien. Bij een bestand is met Alleen-lezen het openen en bekijken van de inhoud toegestaan. Om de inhoud te wijzigen is ook schrijftoegang (write) nodig.

Legalisatie

Veiligheidsmaatregel om de identiteit van een netwerkgebruiker na te gaan.

Legitieme Windows-software

  • Legitieme Microsoft-software
Software die door Microsoft is uitgegeven, op de juiste manier in licentie is verstrekt en door Microsoft of een betrouwbare partner volledig wordt ondersteund.

Linux

Een open source besturingssysteem, wat gebaseerd is op Unix. De Linux-kernel is ontwikkeld door Linus Torvalds. Linux kan vrij gebruikt worden en mag worden aangepast, daarbij moeten de aanpassingen wel voldoen aan de GPL (General Public License), wat inhoudt dat de aanpassingen ook weer beschikbaar moet zijn voor anderen. De meeste hacker tools worden geschreven voor Linux.
Nmap wordt veel door hackers gebruikt.
Nmap wordt veel door hackers gebruikt.

LionWorm

Trojaans virus dat werkt op Linux. Deze trojan is niet zo onschuldig als voorgaande Linux trojans. Het verspreiden gaat via een bekende bug in bepaalde versies van de BIND DNS server. Een "infector" checkt willekeurige ip's of ze een van die bepaalde versies draaien en zal, wanneer mogelijk via deze bug het virus installeren. Eenmaal geinstalleerd zal het de password files sturen naar een bepaald internet adres, bovendien zal het enkele dingen aanpassen zodat er makkelijk in het systeem "ingebroken" kan worden.

Lockbox

Een geheime sleutel die met een bericht wordt mee gestuurd. De geheiem sleutel zelf is ook versleuteld.

Lockpicking

Het kraken van sloten zoals James Bond dit altijd doet: met engelengeduld en een handvol specialistische gereedschappen (natuurlijk zonder sleutel) proberen een slot open te krijgen.

Logic bomb

  • Logische bom
Een stukje kwaadaardige software die pas actief wordt als aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. De meeste virussen zijn logische bommen.

Login

  • Aanmelden
Het proces dat een netwerksessie tot stand brengt door een geldige gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord op te geven bij een domeincontroller. Na de aanmelding zijn de netwerkbronnen waarvoor de gebruiker machtigingen heeft, beschikbaar voor de gebruiker.

Login code

  • Toegangscode
Unieke code toegewezen aan een gebruiker om toegang te verkrijgen tot een bepaalde machine.

Logische bom

  • Logical bomb
Een verstopte functionaliteit van een programma, welke is ingesteld om op een bepaalde tijd/datum een bepaalde actie uit te voeren. Hierbij worden vaak gegevens gewist of het programma buiten werking gesteld. Logische bommen worden vaak gemaakt door programmeurs die een onenigheid hebben met de opdrachtgever en die er niet voor schuwen om schade aan te richten bij klanten van de opdrachtgever.

Losgeldvirus

  • Ransomware
  • Gijzelvirus
Virus dat geld afperst van een slachtoffer. Bijvoorbeeld een virus wat op de harde schijf van een besmette computer zoekt naar bepaalde bestandstypen. De gevonden bestanden worden vervolgens door het virus versleuteld waarna gepoogd wordt de eigenaar van de bestanden te laten betalen om de encryptie ongedaan te maken. Het slachtoffer wordt meegedeeld hoeveel bestanden zijn versleuteld. Als het slachtoffer zijn bestanden in orginele staat terug wil, moet hij deze via een bepaald mailadres contact opnemen. In Rusland waren in oktober 2005 de losgeldvirussen Juny.A en Juny.B actief.

Love letter

  • I Love You
Term voor alle varianten op het "I Love You"-virus dat de wereld rondging als een liefdesbrief in voor de leek ogenschijnlijk kale tekst. In werkelijkheid maakte het gebruik van de mogelijkheid om in Windows een dubbele extensie aan bestanden te geven, en bekende extensies te verbergen. Ondanks de vrij simpele poging tot verstoppen valt dit bestand toch onder virussen te scharen omdat het zich in uitwerking als een worm gedraagt, door zichzelf door te sturen naar alle e-mailadressen in het adresboek.

LSA

  • Lan Security Architecture
Opzet van de beveiliging van een netwerk. Dit beschrijft de manier waarop toegang kan worden verkregen en hoe dit beheerd kan worden.