Security woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Security woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Beveiliging

C2

 • Class-2
Class-2 beveiligingsstandaard, vastgelegd door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Veiligheidsniveau C2 verlangt van het besturingssysteem dat gebruikers het correcte wachtwoord invoeren, zodat door dit beveiligingsmechanisme alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de gegevens.

CA

 • Certifying authorities
Organisaties die bewijzen van echtheid van public keys uitgeven. Een dienst die wordt gebruikt om public key-certificaten uit te geven en te beheren. Verisign is hiervan de bekendste.

Cache

Tijdelijk geheugen, waarin recent gebruikte gegevens worden opgeslagen, om ze bij behoefte weer snel te kunnen oproepen. Caches worden gebruikt in de processor, bij een swapfile (wisselbestand) van het besturingssysteem en in browsers (internet-cache). Bij een internet-cache wordt door het ophalen van gegevens uit de cache de toegang van recent bezochte pagina's versneld.

Caeser-methode

Coderingsmethode. Neem voor elke letter in het bericht een andere letter die een aantal posities verderop in het alfabet ligt. Dit is in principe een vorm van symmetrische cryptografie, met als geheime sleutel het aantal posities in het alfabet dat de letters moeten verschuiven.

CAN-SPAM-wet

Wat die sinds eind 2003 in de Verenigde Staten is ingevoerd om spam-mailtjes tegen te gaan. Sindsdien zijn er een aantal forse veroordelingen geweest tegen spammers.

CCEP

 • Commercial COMSEC Endorsement Program
Een standaard voor encryptie (versleuteling) van gegevens, geïntroduceerd door de National Security Agency. Fabrikanten kunnen zich bij CCEP aansluiten (mits ze als bonafide bedrijf beoordeeld zijn) en gemachtigd worden vertrouwelijke algoritmen in communicatiesystemen op te nemen.

Censorware

Algemene term voor software die toegang tot bepaalde websites en nieuwsgroepen blokkeren of beperken. Een voorbeeld is een parental programma die websites blokkeert die ongeschikt zijn voor kinderen.
Het programma Netnanny blokkeert alle kindonvriendelijke sites.
Het programma Netnanny blokkeert alle kindonvriendelijke sites.
Krowser is een kindvriendelijke, Nederlandstalige browser.
Krowser is een kindvriendelijke, Nederlandstalige browser.

CERT

 • ComputerEmergency Response Team
Landelijk (of binnen een instelling) opererend team dat in actie komt bij beveiligingsincidenten, in november 1988 gevormd als antwoord op problemen die het internet worm-incident heeft veroorzaakt..

Certificaat

Een manier om de oorsprong, authenticiteit en doel van een publieke sleutel door te geven aan een gebruiker die over het private deel van het sleutelpaar beschikt. Een certificaat is niet veel meer dan een public key met de naam van de eigenaar erin, voorzien van de digitale handtekening van een CA. De notatie hiervan is vastgelegd in de x.509-standaard. De verzender van een boodschap kan zijn certificaat daaraan toevoegen. De ontvanger kan deze public key dan controleren door het certificaat te decoderen met de public key van de CA. Die public key is meestal al inbebakken in de software, bijvoorbeeld je webbrowser, of kan eenvoudig worden opgevraagd op de website van de CA.

Certificate

 • Certificaat
Een elektronisch paspoort, waarmee een gebruiker of computer tegenover anderen zijn identiteit kan bewijzen.

Certificerende instantie

Een organisatie die certificaten uitgeeft. Deze instantie definieert in de regel ook de eisen aan de eigenaar van het certificaat en waakt er over, dat deze eisen worden opgevolgd. Wanneer een bezoeker een certificaat krijgt, moet hij/zij deze controleren bij de certificerende instantie, die dit certificaat uitgeeft. De certificaat is zo betrouwbaar als de organisatie die het heeft uitgegeven.

CGI

 • Common Gateway Interface
Maakt het mogelijk de door gebruikers in webformulieren ingevoerde gegevens met diverse programma's te kunnen verwerken. Daarvoor wordt een interface gedefinieerd, waarmee de ingevoerde gegevens aan CGI-scripts en -programma's kunnen worden doorgegeven en de antwoorden aan de gebruiker kunnen worden teruggestuurd. De meeste webservers bieden de CGI-dienst aan, zodat de website bouwer hiervan gebruik kan maken.

CGI-BIN beveiliging

Aangezien CGI-BIN-programma's aan de kant van de server worden uitgevoerd is er potentieel beveiligingsrisico. Bij het schrijven van programma's die als CGI-bin zullen gaan worden uitgevoerd moet altijd met een aantal dingen rekening gehouden worden:
 1. De uitvoer die het script genereert mag absoluut geen informatie over de server vrijgeven die tot een potentieel beveiligingsrisico kunnen leiden. Alle uitvoer moet daarom grondig bekeken worden.
 2. Invoer van de gebruikers moet zorgvuldig geanalyseerd worden. Het is mogelijk door bepaalde tekens in een tekst op te nemen een UNIX-systeem �enge� dingen te laten doen.

Checkmark

Certificering voor een anti-virusapplicatie zoals Norton Antivirus. Dit is een standaard voor computerbeveiliging bestaande uit drie niveaus die betrekking hebben op het detecteren van virussen (niveau 1), het desinfecteren van deze virussen (niveau 2) en het detecteren van de zogenoemde Trojaanse Paarden (niveau 3). Deze relatief recente vormen van computervirussen zijn programmaatjes die handig lijken en door de gebruiker via bijvoorbeeld het internet worden binnengehaald. Hierna nestelt het 'paard' zich op de pc en verstuurt allerlei vertrouwelijke informatie als wachtwoorden naar de afzender.

Checksum

 • Controlegetal
Het numerieke resultaat van een of andere berekening (bijvoorbeeld een hash functie) waarbij de fysieke inhoud van een bestand wordt gebruikt om dat bestand op een unieke manier te identificeren. Als het bestand wordt gewijzigd, verandert ook de checksum. Checksums worden vaak in een apart bestand opgeslagen. Programma's zoals antivirusprogramma's en anti-trojaanse paarden maken gebruik van checksums om na te gaan of bestanden zijn gewijzigd (en dus misschien zijn besmet).

Checksummer

Virusscanner. Theoretisch de beste verdediging tegen een onbekende indringer. Dit verdedigingswapen is weinig geliefd bij het publiek. Toch is het gebruik van de checksumcontrole - verwant met de foutcorrecties - in combinatie met de kritische zones van uitvoerbare bestanden bijna full-proof.

Cipher

Een cryptografische algoritme die wordt gebruikt om bestanden en boodschappen te encrypten en decrypten.

Ciphertext

 • Geheimschrift
Versleutelde tekst, verkregen door het coderen van zogeheten plaintext.
Leesbare tekst.
Leesbare tekst.
Gecodeerde cyphertext.
Gecodeerde cyphertext.

CISSP

 • Certified Information Systems Security Professional
Masterclass studie welke gericht is op IT-security management (beveiliging). Dit is de facto-standaard voor certificering op het gebied van beveiling binnen de ICT.

Cleanen

 • Schoonmaken
Functie van een anti-virusprogramma, waarbij het virus uit het besmette bestand wordt gehaald. Het overgebleven bestand kan dan zonder problemen worden geopend, tenzij het door de clean-procedure beschadigd is geraakt.

Cleartext

 • Plaintext
Onversleutelde gegevens. Gewone tekst.

Client

Een computer of een programma, die gegevens over een netwerk (bijvoorbeeld internet) van een server aanvraagt en doorstuurt. Een browser is een webclient, die documenten en gegevens bij de webserver aanvraagt, ontvangt en vervolgens weergeeft op de monitor.

Code voor Informatiebeveiliging

In november 1994 heeft het ministerie van Economische Zaken de Code voor Informatiebeveiliging vastgesteld, waarin aanbevelingen worden gedaan voor de waarborging van bedrijfsvoering.

Codering

Methode om gegevens te versleutelen, zodat alleen de juiste personen het bericht kunnen lezen. Uiteraard moeten de personen die het bericht moeten kunnen lezen in bezit zijn van de juiste sleutel om de boodschap te kunnen decoderen.

Codering

De methode waarbij gegevens worden gecodeerd zodat een gebruiker de gegevens alleen kan lezen als hij deze decodeert met de juiste sleutel.

Codering met openbare sleutels

 • Codering with public keys
Methode om gegevens te coderen en te decoderen, waarbij twee afzonderlijke sleutels worden gebruikt: een persoonlijke sleutel (alleen in bezit van de eigenaar) en een openbare sleutel (de sleutel die de ontvanger krijgt). De persoonlijke sleutel wordt gebruikt om de boodschap te coderen (en is tevens het bewijs dat het bericht van deze afzender komt). De publieke sleutel wordt gebruikt om het bericht te decoderen (leesbaar te maken).

Cold boot

 • Koud starten
Een computersysteem uitschakelen en vervolgens weer aanzetten. Een koude start is het tegenovergestelde van een warme start, waarbij de computer wordt gereset, zonder dat deze eerst uit gaat.

Commercial COMSEC Endorsement Program

 • CCEP
Een standaard voor encryptie (versleuteling) van gegevens, geïntroduceerd door de National Security Agency. Fabrikanten kunnen zich bij CCEP aansluiten (mits ze als bonafide bedrijf beoordeeld zijn) en worden gemachtigd vertrouwelijke algoritmen in communicatiesystemen op te nemen.

Companion

Een virus dat zichzelf verbindt aan een populair programma, zoals Word of Excel, om zodoende te worden gedownload en geïnstalleerd.

Companion-virus

Een verouderd type dos-virus dat zichzelf als afzonderlijk bestand opslaat, gewoonlijk met de extensie .com. Companion-virussen gebruiken hierbij dezelfde naam als het besmette bestand, bijvoorbeeld word.exe, alleen dan met de extensie .com. DOS heeft namelijk de eigenschap dat wanneer er in dezelfde directory twee bestanden staan, waarbij de ene met de extensie .com en de andere met de extensie .exe, het bestand .com wordt aangeroepen.

Computercrimineel

Iemand die zich bezighoudt met illegale praktijken en hierbij gebruik maakt van computers. Kenmerken van de gemiddelde computercrimineel: man, leeftijd 18-35 jaar, redelijke hoge positie, gesteld op prestige, individualist en harde werker (met computeradministratieve zaken belast). Kortom: mensen van wie je het niet verwacht.

Computervirus

 • Virus

Softwareprogramma dat speciaal geschreven is om computers te ontregelen en beschadigen. Het kopieert zichzelf naar de computer van alle gebruikers die het systeem benaderen dat het virus bevat, en er programma's of gegevens van overnemen. Ook: opzettelijk met kwade bedoelingen verspreide fout in computerbestanden die zich net als een biologisch virus over andere bestanden op een computer verspreidt en die beschadigt. Veel virussen worden via internet en e-mail verspreid.

Een computervirus bestaat uit vier delen:

 • Het indentificatiedeel dat vaststelt of het virus misschien al in een ander programma zit.
 • Een voortplantend deel dat kopieën van het virus in een ander programma plaatst.
 • Een deel dat op een vooraf bepaalde tijd (harde schijf 30% vol, vrijdag de dertiende) een programma laadt dat een bepaalde actie uitvoert.
 • Het programma dat een bepaalde actie uitvoert. (schijf formatteren).

Computervredebreuk

Dit houdt in: een beveiligde e-mail zonder toestemming inzien. De eis die aan de beveiliging van e-mail wordt gesteld is laag: een wachtwoord is voldoende. Computervredebeuk is een strafbaar feit.

Courtney

Anti-satansoftware van het Lawrence Livermore National Laboratory. Op een netwerk dat in contact staat met het internet gaat Courtney op zoek naar signalen van een satan-aanval. Bij de minste onraad slaat Courtney groot alarm en identificeert de machine van waaruit de satan-aanval werd uitgevoerd.

Cracker

 • Cracks
Een programma dat de kopieerbeveiliging van software of gecodeerde gegevens kan omzeilen. Vooral programma's die illegaal worden aangeboden hebben vaak cracks nodig om het programma zonder de originele cd/dvd/serienummer te kunnen starten.

Creditcardgenerator

Een programma dat creditcard nummers berekent en hiervoor dezelfde wiskundige formule gebruikt als de bedrijven die de bankkaarten uitreiken. Met dit programma kunnen hackers aankopen doen of abonnementen (op bijvoorbeeld sex-sites) afsluiten, zonder daarbij een cent te hoeven betalen. Helaas is degene van wie de creditcard nummer is wel het geld kwijt.

CRL

 • Certificate Revocation List
Een lijst die wordt uitgegeven door een CA (Certificate Authority) en die certificaten bevat welke niet langer meer geldig zijn.

Crypto-analyse

De kunst van het kraken van een geheimschrift.

Cryptografie

De wetenschap van het opstellen van geheimschriften en het versleutelen van informatie. Versleuteling is een methode die een veilige verzending van gegevens mogelijk maakt. De gegevens worden namelijk op een bepaalde manier gecodeerd. Het versleutelingsproces heet encryptie, ook wel afgekort tot crypto; encrypten of crypten is versleutelen. Een goed encryptieprogramma is PGP.

Cryptografie

De wetenschap van het opstellen van geheimschriften en het versleutelen van informatie. Versleuteling is een methode die een veilige verzending van gegevens mogelijk maakt. De gegevens worden namelijk op een bepaalde manier gecodeerd. Het versleutelingsproces heet encryptie, ook wel afgekort tot crypto; encrypten of crypten is versleutelen. Een goed encryptieprogramma is PGP.

Cryptologie

 • Cryptology
De studie en toepassing van het verbergen en onthullen van informatie.

CSP

 • Cryptographic Service Provider
Code die keys maakt en vernietigt om cryptografische bewerkingen mogelijk te maken.

CSS

 • Computer Security System
Wachtwoordbeveiliging in de BIOS van de PC.

CUG

 • Closed User Group
Een beveiligde groep van gebruikers, afgeschermd van de andere gebruikers.

Cybercrimeverdrag

Dit verdrag is opgesteld om computercriminaliteit beter te kunnen bestrijden in Europees verband. Het verdrag werd onderschreven door de 43 leden van de Raad van Europa. Door het zetten van een handtekening verplichten deelnemende landen zich om bepaalde feiten als strafbaar te bestempelen en internationale medewerking te verlenen bij het vervolgen van e-criminelen.

Cybercrimineel

Een crimineel (misdadiger) die zich bezighoudt met misdaden met behulp van internet, telefonie en computers. De cybercriminelen worden achtervolgd door cybercops.

Cypherpunk

Van cypher: versleutelen. Subcultuur (of iemand die daar deel van uitmaakt) toegespitst op cryptografie, het verspreiden van encryptiesoftware, het bevorderen van het gebruik daarvan en het bevechten van het recht op privacy door middel van encryptie.