Backup woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Backup woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Back-up

Uitwijk

Het uitvoeren van beheer en onderhoud na een calamiteit van zodanige omvang dat hetzij het beheer en onderhoud hetzij de gegevensverwerking niet meer vanaf de normale locatie kan worden uitgevoerd.

Uitwijkcentrum professioneel

Professionele uitwijkcentra hebben maar een doel en dat is het bieden van een gebruiksklare uitwijkoplossing. Belangrijk hierbij is de directe beschikbaarheid van apparatuur, een beveiligd gebouw, opgedane praktijkervaring en professionele begeleiding bij uitwijk en tests. Een combinatie van standby systemen, datacommunicatie voorzieningen, eventuele mobiele uitwijk, lege computerruimtes, speciale safes voor opslag van backups, testmogelijkheden en kantoorruimtes met faciliteiten, omvat het geheel van voorzieningen die nodig zijn ingeval van computeruitwijk.

Uitwijkhandboek

Het uitwijkhandboek beschrijft de algemene gegevens van de klant, de 'eigen' configuratie, de uitwijkconfiguratie, en bevat een testplan en testevaluaties. Dit handboek is een belangrijke informatiebron bij uitwijk of uitwijktests. Via een softwarepakket wordt de informatie up-to-date en gestructureerd vastgelegd en zijn eventuele wijzigingen eenvoudig door te voeren. Bevat een gedetailleerde beschrijving van de vooraf getroffen voorzieningen bij eventuele calamiteiten.

Uitwijkorganisatie

Organisatie die zich bezighoudt met het uitwerken en verzorgen van een uitwijkplan.

Uitwijkplan

In het uitwijkplan staat een gedetailleerde beschrijving van verantwoordelijkheden, taken, samenstelling van de teams, vervangende medewerkers, enzovoort.

Uitwijkprocedures

Onder andere op basis van interviews binnen diverse afdelingen worden de uitwijkprocedures beschreven. Vervolgens kan voor een eventuele uitwijkoperatie worden bepaald wie wat doet, in welke volgorde en binnen welke tijd.

Uitwijkscenario

Een uitwijkscenario is een draaiboek van alle activiteiten die tijdens een uitwijkoperatie moeten worden uitgevoerd. Voor het opstellen en onderhouden van het uitwijkscenario is een geautomatiseerd hulpmiddel beschikbaar. Hierin worden de activiteiten beschreven die tijdens een uitwijkoperatie uitgevoerd moeten worden.

Uitwijktest

Test om aan te tonen dat de IT-dienstverlening voor een dienst waarvoor IT-uitwijk is afgesproken, volgens vooraf gestelde condities weer geleverd kan worden vanuit een uitwijksituatie. Hierbij worden zowel de uitwijkinfrastructuur zelf, als de benodigde plannen, procedures en overeenkomsten getest.

Uitwijkvoorzieningen

De beschrijving van de voorzieningen betreft onder andere de computersystemen en randapparatuur, de benodigde computerprogramma's en de vereiste datacommunicatie voor de verbinding met de andere bedrijfsonderdelen, toeleveranciers en afnemers, die normaal gesproken ook zijn aangesloten op het computersysteem.