Backup woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Backup woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Back-up

Schaduwomgeving

  • Shadow environment
Een gescheiden omgeving, bij voorkeur in een uitwijkcentrum, waar de servers identiek zijn aan de normale omgeving. Op de servers draaien de zelfde applicaties en kennen dezelfde hardware- en softwarespecificaties als de servers in productie. Zodra zich een calamiteit voordoet waardoor de kritieke systemen niet meer beschikbaar zijn wordt het uitwijkcentrum ingeschakeld. De servers die daar staan kunnen vervolgens direct ingezet worden om de uitgevallen apparatuur te vervangen.

Schaduwschijf

Schijf die als backup dient bij mirroring.

Schedule

  • Plannen
Het plannen van een taak/opdracht zodat het op een bepaald tijdstip wordt uitgevoerd.

Scheduling

Het instellen van taken zodat deze automatisch op een bepaald tijdstip worden uitgevoerd.

Schijfspiegeling

  • Disk mirroring
Een maatregel ten behoeve van fouttolerantie waarbij gegevens worden geschreven naar verschillende redundante schijfeenheden die met één schijfcontroller zijn verbonden. Mirroring voorkomt gegevensverlies door het uitvallen van één schijf, maar als de controller uitvalt, faalt mirroring. Windows en NetWare ondersteunen beide schijfspiegeling.

Selectieve backup

  • Gedeeltelijke backup
Een backup van een deel van de bestanden, bijvoorbeeld alleen de gewijzigde bestanden.

Sequentiële toegang

  • Sequential access
Bestandsorganisatie waarbij de records gesorteerd worden bijgehouden volgens een sleutelveld.

SFT

  • System Fault Tolerant
Hardware- en software-omgeving, waarin het uitvallen of weigeren van een deel van de apparatuur niet meteen het stoppen van de computer of applicatie tot gevolg heeft. Dit wordt bereikt door zowel in hardware als in de software een zekere mate van redundantie aan te brengen.

SFT Level III

Een beveiligingssysteem waarbij twee fileservers schaduw draaien en waarbij de een het werk - in geval van storing - naadloos van de ander kan overnemen.

Starttijd

  • Release time
Jobs hebben een starttijd of release time. Daarmee bedoelen we dat op een zeker moment aan een job begonnen wordt. De release time zal niet voor alle jobs hetzelfde zijn. Vaak kan een job pas beginnen als andere jobs hun werk al gedaan hebben.

Storage management

Het veilig stellen en archiveren van bedrijfsdata via centrale procedures.