Backup woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Backup woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Back-up

Recovery

Het herstellen van de integriteit van de bestanden na het ongecontroleerd uitvallen van het netwerk. De niet voltooide veranderingen worden helemaal teniet gedaan.

Recovery Server

Een server die is geconfigureerd om te worden gebruikt ter vervanging van een andere server. Als een server buiten werking raakt door een storing of stil wordt gelegd voor onderhoud, dan kan de recovery server online worden gezet om de diensten voor de gebruikers beschikbaar te houden.

Redundantie

Meermalen voorkomen van dezelfde informatie. Hiervan is sprake als bijvoorbeeld in een database dezelfde gegevens op verschillende plaatsen zijn opgeslagen. In dat geval is redundantie negatief, maar het kan ook als voorzorgsmaatregel (en dus positief) toegepast worden: als gegevens op verschillende plaatsen zijn opgeslagen, kan men bij uitval van een systeem op een ander systeem terugvallen

Reservebestanden

Sommige programma's maken automatisch reservebestanden. Als de spanning uitvalt dan bent u alleen de laatste paar minuten werk kwijt. De rest staat in het reservebestand op de vaste schijf.

Reservekopie

 • Backup
Een reservekopie dat een duplicaat van originele gegevens bevat.

Restore

 • Herstellen
 • Terugzetten.
Bijvoorbeeld wanneer er een bestand is beschadigd, is het mogelijk om een backup van dit bestand te halen, zodat de oude situatie is hersteld.

RMS

 • Rate-Monotonic Scheduling
Deze vorm van scheduling was een van de eerste scheduling policies voor realtime systemen. De aannames voor het systeemmodel zijn de volgende:
 • Jobs zijn periodiek (ze moeten elke periode hun deadline halen).
 • Geen overhead van context switching.
 • Onafhankelijkheid van jobs onderling (er is geen job die moet wachten op gegevens van een andere job).
 • Constante executietijd voor een job.
 • De deadlines liggen op het einde van de periode.
 • De job met de hoogste prioriteit (ready to run) wordt geselecteerd.
Elke job krijgt zijn eigen vaste prioriteit en de job met de kortste periode (hoogste rate) krijgt de hoogste prioriteit. De (vaste) prioriteit stijgt met de rate. Het is een monotoon stijgende functie en hieraan dankt deze vorm van scheduling zijn naam. Een job die zijn werk voor een periode klaar heeft, wordt waiting tot zijn volgende periode. Een job met hogere prioriteit kan een andere job pre-empten. Normaal gesproken geeft een job zijn resource (hier dus de CPU) niet op, tenzij er dus een job met hogere prioriteit komt.

Rollback

Het terugspoelen van een onafgewerkte transactie om de integriteit van de data te behouden.

RTO

 • Recovery Time Objective
Het tijdbestek na uitval van een systeem waarin systemen en data moeten worden teruggezet naar een eerder vastgesteld punt. RTO wordt geassocieerd met bedrijfscontinuïż½teit en rampherstel.