Backup woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Backup woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Back-up

Failback

Het terugkeren naar het oorspronkelijke clusterknooppunt na het herstellen van een vastgelopen applicatie.

Failover

De capaciteit van een cluster om het werk van een vastgelopen applicatie (ongeacht of deze is vastgelopen door een hardware- of een softwarefout) van een knooppunt naar een ander, gezond, knooppunt in de cluster te verplaatsen. Wanneer de vastgelopen applicatie is hersteld, moet een cluster in staat zijn terug te keren naar het oorspronkelijke clusterknooppunt (failback).

Fall-back

  • Uitwijken
Het inzetten van vervangende IT-middelen, met als doel het voortzetten van de beschikbaarheid van IT-diensten. (ITIL).

Fouttolerantie

Mogelijkheid tot behoud van de gegevensintegriteit wanneer zich een hardwarestoring voordoet. In Windows NT voorziet het stuurprogramma FTDISK.SYS in fouttolerantie.

Frame

Dit zijn negen onder elkaar liggende sporen op een magneetband, die gelijktijdig kunnen worden gelezen. Acht sporen dienen voor opslag van een byte, het negende voor de controle.

Full backup

Backup van alle bestanden (en dus niet alleen van bestanden die gewijzigd zijn sinds de laatste backup).