computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek
Home | Blog
Goederen die kopieën zijn of kopieën bevatten die zonder toestemming van de houder van het auteursrecht of het al dan niet geregistreerde tekening- of modelrecht zijn vervaardigd. Met nagemaakte of door piraterij verkregen goederen worden gelijkgesteld: mallen of matrijzen die speciaal bestemd zijn voor het vervaardigen van een nagemaakt merk of een goed dat van een dergelijk merk is voorzien, dan wel voor het maken van een door piraterij verkregen goed.

Verwijder dit woord van de printlijst