Underground woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Underground woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Underground

P2P

  • Peer-to-peer
Een manier voor het verspreiden van bestanden via het internet door ze te delen met andere gebruikers. Bij p2p is de downloader tevens de uploader, alle bestanden die hij/zij geheel of gedeeltelijk binnen hebben, worden gelijk weer gedeeld met de andere gebruikers. Programma's zoals KaZaA, LimeWire, BitTorrent, eDonkey en eMule gebruiken de P2P-techniek voor het uitwisselen van bestanden.
Logo van KaZaA.
Logo van KaZaA.

PAR

  • Parity
Reparatiebestand waarmee een reparatieprogramma één of meerdere bestanden (downloads) kan controleren en/of repareren. Het eerste par-bestand heeft de extensie .par, de volgende .p01, .p02, enzovoort. Par-bestanden worden vooral in nieuwsgroeps gebruikt om te kijken of een download (die vaak uit meerdere bestanden bestaat) geheel en correct is binnengekomen en anders deze te reparareren.

Parameter tampering

Hackerstaktiek voor het aanvallen van een website. Versturen van gemodificeerde data naar webservers kan ertoe leiden dat deze alle member records in de database terugmeldt.

Part

Usenet-term. Kleinste deel van een post, dat uitwisselbaar is op het Usenet.

Pay-sites

Een internetpagina waarvoor je moet betalen voordat je toegang krijgt tot de betreffende pagina. Bekende pay-sites zijn porno-sites en casino's.

PDVD

  • Pressed DVD
Geperste dvd van een bootleg of dvd-rip.

Pharming

Het verzamelen van identiteitsgegevens van bezoekers middels een valse website. Bij pharming wordt gebruik gemaakt van een spoofed webpagina, waarbij het net lijkt alsof deze van een betrouwbare organisatie is, zoals een bank. Bij het intypen van de URL (website adres, zoals postbank.nl) in de browser krijgt de bezoeker niet de normale website te zien, maar een nagemaakte. Dit kan doordat de DNS-server is gepoisened (vergiftigd), de DNS-server bevat dan allemaal verkeerde ip-adressen die verwijzen naar de valse website. Een DNS-server zorgt ervoor dat alle webadressen overeenkomen met een ip-adres (het adres van de server waarop de pagina wordt gehost). Wanneer de bezoeker zijn persoonsgegevens op de valse website achterlaat, kan een crimineel misbruik maken van de gegevens en bijvoorbeeld de bankrekening van de bezoeker plunderen.

Phising

Een techniek die door hackers gebruikt wordt om gegevens van slachtoffers te achterhalen. Het woord 'phishing' is afgeleid van 'fishing' oftewel vissen. Een hacker doet zich voor als bijvoorbeeld een bank en vraagt in een mailtje naar persoonlijke gegevens als een creditcard-nummer, pincode, enzovoort. De hacker vist maar wat, maar veel slachtoffers happen toe.

Phisingmail

E-mailbericht wat als doel heeft om ontvangers naar een nagemaakte site van bekende organisaties of bedrijven te lokken, om zo gegevens van de ontvanger te ontfrutselen. Op de site worden de ontvangers gevraagd om bepaalde (vertrouwelijke) gegevens in te vullen, zoals creditcardnummers of pincodes. Met de gegevens kunnen criminele organisaties valse passen gaan maken of de betreffende rekeningen plunderen. Door een html-link naar een net echt lijkende site van een bepaalde organisatie (bijvoorbeeld de Postbank) op te nemen in de mail, wordt de ontvanger op de verkeerde been gezet.
Phisingmail, zoals het in 2005 is verstuurd naar Postbank gebruikers.
Phisingmail, zoals het in 2005 is verstuurd naar Postbank gebruikers.
Op de site wordt vertrouwelijke gegevens gevraagd.
Op de site wordt vertrouwelijke gegevens gevraagd.

Phreak

Programmaatje om een applicatie te kraken die te maken heeft met telefonie. Reden om dit soort programma's te gebruiken is om zo goedkoop mogelijk (of zelfs gratis) gebruik te kunnen maken van de telefoondiensten. De term phreak wordt ook wel gebruikt als het gaat om het kraken van hardwarematige toepassingen van telefoon (bijvoorbeeld telefooncellen, -kaarten, -nummers).

Phreaker

Iemand met een bovenmatige interesse voor telefoons en telefooncentrales. Tegenwoordig houden phreakers zich vooral bezig met gsm-telefoons. Enige jaren geleden was het bijvoorbeeld mogelijk om via de verouderde centrales in de Derde Wereld gratis te bellen door de juiste toontjes en klikjes in de hoorn te laten klinken.

Phreaking

Het hacken van de telefoon om zo geen kosten te hoeven te betalen voor een verbinding. Phreaking is de voorloper van hacken. In de tijd dat er nog geen computers waren, waren er personen ge´┐Żnteresseerd in de manier waarop de telefooncentrales in elkaar zaten. Deze personen probeerden op eenvoudige wijze de telefoons voor de gek te houden, door tonen door de hoorn te laten klinken.

Piraterij verkregen goederen

Goederen die kopieën zijn of kopieën bevatten die zonder toestemming van de houder van het auteursrecht of het al dan niet geregistreerde tekening- of modelrecht zijn vervaardigd. Met nagemaakte of door piraterij verkregen goederen worden gelijkgesteld: mallen of matrijzen die speciaal bestemd zijn voor het vervaardigen van een nagemaakt merk of een goed dat van een dergelijk merk is voorzien, dan wel voor het maken van een door piraterij verkregen goed.

Polymorphic virus

Type virus die zelf de reeks bytes waaruit het virus bestaat kan veranderen, waardoor de virus moeilijk te detecteren is.

Port scan

  • Probe
Een manier om snel een indruk te krijgen van welke diensten een computer allemaal draait. Op basis daarvan kan een aanvaller snel bepalen naar welk soort kwetsbaarheden hij/zij moet zoeken en welke kwetsbaarheden uitgeprobeerd kunnen worden.
Een bekende portscanner dat door zowel een beheerder als een hacker gebruikt wordt.
Een bekende portscanner dat door zowel een beheerder als een hacker gebruikt wordt.

Post

Usenet-term. Naam voor alle bestanden die bij elkaar horen (bijvoorbeeld een complete film).

Postbank-phishing

Een nepmail die afkomstig lijkt van de Postbank. In de mail worden rekeninghouders van de bank opgeroepen om in te loggen op de website die staat vermeld in de mail. De e-mail heeft verschillende afzenders. De mails zijn zogenoemde phishingmails. Phishing-mails lokken internetgebruikers naar nagemaakte sites van bekende bedrijven of organisaties. Zij worden vervolgens gevraagd om vertrouwelijke gegevens als creditcardnummers of pincodes in te vullen. Met de gegevens kunnen criminele organisaties valse passen maken of andere fraude plegen. Door een html-link op te nemen naar een goed gelijkende of professioneel ogende banksite zet men de lezer op het verkeerde been. Als de naam van de site ook nog lijkt op de echte bank is de verwarring optimaal en de kans van slagen het grootst. Doordat de e-mail zelf in het engels is opgesteld, zijn er maar weinig mensen in deze val gelopen.
Phissingmail, waarbij de ontvanger wordt gevraagd om naar een bepaalde site te gaan.
Phissingmail, waarbij de ontvanger wordt gevraagd om naar een bepaalde site te gaan.
De site die wordt geopend bij het klikken op  de link.
De site die wordt geopend bij het klikken op de link.
Popup-venster die om vertrouwelijke informatie vraagt.
Popup-venster die om vertrouwelijke informatie vraagt.

Posten

Usenet-term. Uploaden van bestanden of berichten naar het Usenet.

Prescreener

Film dat naar juryleden van bijvoorbeeld de Oscar-awards wordt gestuurd. Zij kunnen de film bekijken en hun stem uitbrengen. Geregeld lekken dergelijke films uit, voordat ze in de bioscoop zijn verschenen.
Oscar Award.
Oscar Award.

PRO

Taal waarmee programma's gegevens over het internet uitwisselen.

Productactivering

Met activering wordt Productactivering bedoeld. Productactivering is een methode om illegale software te bestrijden waarbij uw Windows-productcode (de beveiligingscode van 25 tekens op uw Certificaat van Echtheid dat zich aan de buitenkant van uw computer, laptop of softwareverpakking bevindt) wordt gekoppeld aan een pc-hardwarecode. Deze gegevens worden in een database opgeslagen zodat niemand uw productcode kan gebruiken op een andere computer.

Progressief downloaden

  • Progressive downloaden
Kijken van een paar seconden terwijl de film doorgaat met het downloaden.

Proper

Een tag die toegevoegd is aan een film om aan te geven dat er een betere release (uitgifte) beschikbaar is of dat de kwaliteit beneden peil is. Deze tag is de meest subjectieve beoordeling die binnen de scene bekend is. Er kan een discussie over de proper

Pulsing zombie

Een zombie-webserver die verzoeken niet allemaal tegelijk verstuurt, maar in stukjes.

PUO

  • Prohibited User Operations
Een extra functionaliteit van het dvd-formaat, die het mogelijk maakt om bepaalde onderdelen van een dvd verplicht te stellen voor de gebruiker. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de meldingen van de stichtingen BREIN/BAS verplicht te stellen, zodat de gebruiker deze niet kan overslaan. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld de audio-instellingen alleen via het menu te laten regelen, zodat de gebruiker het geluid tijdens het afspelen van de film niet via de afstandsbediening kan regelen.