Underground woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Underground woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Underground

Illegaal softwaregebruik

Als computerprogramma's zonder toestemming van de eigenaar worden gekopieerd of gedistribueerd is er sprake van illegaal softwaregebruik. Volgens de wet mogen alleen de uitgevers hun software reproduceren, er kopieën van distribueren of daarvoor toestemming geven aan derden. Dat geldt ook voor het maken van kopieën of installaties binnen een organisatie en voor het doorgeven van software aan anderen. Doorgaans geeft de uitgever toestemming voor het maken van slechts één kopie van een programma op één enkele PC. Er is sprake van illegaal gebruik zodra iemand meer kopieën maakt dan toegestaan of als iemand een kopie leent van een ander zonder ervoor te betalen.

Illegaal softwaregebruik: verschillende vormen

Illegaal softwaregebruik kan veel verschillende vormen aannemen. Lees hier hoe u illegale software herkent. De meest voorkomende vormen van illegale software zijn:
 • Het laden van harde schijven
  Het zonder toestemming laden van software op de harde schijf van een computer om die door te spelen, is illegaal. Ook als geen geld in rekening wordt gebracht voor de software.
 • Misbruik van licenties
  Een licentie wordt illegaal gebruikt als software wordt gedistribueerd of gebruikt op een manier waarin de licentie niet voorziet. Bijvoorbeeld wanneer upgrades worden verkocht als volwaardige producten.
 • Vervalsing
  Vervalsing is het illegaal kopiëren van software waarop auteursrecht rust, met de bedoeling deze software voor origineel te laten doorgaan. Vervalsing gebeurt door piraten die het product namaken en door resellers en distributeurs die de namaaksoftware (ver)kopen alsof het originele programma's zijn.
 • Track cd-roms
  Track cd-roms bevatten illegale kopieën van software. In tegenstelling tot de kopers van vervalsingen, weten kopers en verkopers van compilaties of track cd-roms dat ze met illegale software te maken hebben.
 • Internetpiraterij
  Het online beschikbaar stellen van software en het downloaden ervan zonder toestemming van de eigenaar zijn vormen van internetpiraterij.

Illegale cd's

Cd-rom's vol met illegale software of muziek. Bedrijven zoals de BSA (software) en Buma/Stemra (muziek) doen onderzoek naar deze illegale cd's en doen invallen bij verdachten. Aan het maken van dergelijke CD's zitten zeer hoge straffen.

Illegale kopieën

 • Pirated copies
Vervalsingen, reproducties, namaak. Cd's met software of muziek die door kopiëren vermenigvuldigd zijn en daarna op de markt gebracht worden.

Illegale software

Software die niet via de officiële wegen verspreid wordt, vaak een kopie of een gekraakte versie van het orginele programma. Een cd-maker koopt een groot aantal software-artikelen en zet deze op verschillende cd's, zonder extra te betalen aan de makers van de software. Ook het kopiëren van software in kleinere oplagen, aan vrienden en kennissen valt hieronder. De softwaremakers zijn hier niet blij mee, want dit levert een verlies op. Bij illegale software mis je de ondersteuning van de softwarefabrikant, vaak extra utilities (ruimtebesparend) en intro-schermen. Soms is zelfs het geluid van een spel weggelaten, wat het spel zeker niet ten goede komt.

Image spam

 • Plaatjes spam
Een spambericht dat gebruik maakt van plaatjes met tekst met de bedoeling de spamfilters te omzeilen. De spam bestaat dan alleen uit een plaatje, eventueel aangevuld met tekst. Het is de bedoeling dat de ontvanger het plaatje leest en de acties op het plaatje gaat uitvoeren. Met plaatjes spam worden vaak beursberichten gestuurd, waarbij de bedoeling is om een bepaald aandeel de hemel in te prijzen. Wanneer de aandelen veel worden gekocht, wordt het aandeel meer geld waard.
Plaatjes-spam met een vals beursbericht.
Plaatjes-spam met een vals beursbericht.

Incubatietijd

Tijd tussen de infectie van een virus en het moment waarop het virus actief wordt, bijvoorbeeld door bestanden te beschadigen.

Internal

De uitgifte van een film binnen een speciale groepering. Zo zijn er groeperingen die films uitgeven (rippen) van klassiekers of van een bepaalde acteur/regisseur.

Internet Worm

Een specifiek computervisrus, dat zich zelfstandig - dus tussenkomst van gebruikers - over een netwerk verspreidt. Het maakt meestal gebruik van beveiligingslekken in veelgebruikte software, om van ocmputer naar computer te springen. Het meest bekende voorbeeld was de Morris-worm, die zich in november 1998 binnen 24 uur over het hele Internet verspreidde. Andere bekende voorbeelden zijn het Blaster- en het Sasser-virus.

Internetpiraterij

Vorm van illegaal softwaregebruik. Het online beschikbaar stellen van software en het downloaden ervan zonder toestemming van de eigenaar zijn vormen van internetpiraterij.

Interneuk

Woordspeling die uitdrukking geeft aan de al dan niet terechte gedachte dat het op Internet louter om seks draait.

Inverse Telecine

Tegenovergestelde van Telecine. De bedoeling van deze handeling is om de originele 24 frames per seconde (FPS) te halen uit een bron van 29,8 FPS.