Underground woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Underground woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Underground

Aanval

 • Attack
Maatregelen die worden genomen om de beveiliging van een netwerk te ondermijnen, met als doel dat het netwerk geen services meer kan verlenen of om toegang tot het netwerk te krijgen zonder over de vereiste machtigingen te beschikken.

Aanvalvector

Een methode (of mikpunt) die wordt gebruikt om een zwakheid te benutten.

Abusenet

 • Usenet
Duidt aan dat sommige nieuwsgroepen over de schreef gaan. Er zijn bijvoorbeeld nieuwsgroepen waarin uitvoerig verteld wordt hoe je een bom maakt, andere nieuwsgroepen gaan over seks met dieren, alle onderwerpen zijn toegestaan en iedereen mag zijn mening erover geven.

AdultCheck

Gedeeltelijk als reactie op de wildgroei van op het web gebaseerde pornosites vaardigde de regering van de V.S. in 1996 de weinig doordachte Communications Decency Act uit. Terwijl de wet tijdelijk van kracht was, vreesden vele eigenaars van pornowebsites in de gevangenis terecht te komen en ze hadden dus een goede reden om identificatie op het web te eisen. In plaats van enkele honderden verschillende registratiemethoden te gebruiken voor potentiële klanten, creëerden enkele ondernemende handelaren zoals AdultCheck een standaard om bezoekers te identificeren, en ze boden daarmee hun diensten aan aan de eigenaren van de pornosites. Deze sites vragen de bezoeker te verklaren dat hij/zij meerderjarig is, en vragen een creditcard-nummer voor een "Adult Pass'-abonnement. Een ge�nteresseerde tiener kan gemakkelijk deze beveiligingen omzeilen.

AFJ

 • April's Fool Joke
 • 1-april-grap
Ook op het Internet worden 1-april-grappen uitgehaald. Het is zelfs een traditie onder hackers en crackers: nepprogramma's, neptoegangscodes, nepvirussen�

Afluisteren

Informatie verzamelen over een doelnetwerk- of computer door gegevens die worden verzonden af te luisteren.

AIDS

 • An Infected Disk Syndrome
Dat krijg je als je 'unsafe seks' via het internet bedrijft: communiceer met foute mensen, ga naar verkeerde sites en kopieer risicovolle bestanden�

AIO

 • All In One
 • AIE
 • Alles in een
Een cd of dvd waarop (bijna) alle versies van een bepaald softwarepakket staan. De betreffende cd/dvd is zo ingericht dat alle bestanden er slechts één maal op staan.

alt.locksmithing

De nieuwsgroep die gewijd is aan de edele sport van het openen van sloten zonder sleutel.

Analog Protection System

 • APS
Deze beveiliging komt in actie als een videorecorder wordt aangesloten op de composite video-uitgang of S-video-uitgang van de MPEG-kaart. Dit gebeurt door een signaal mee te sturen, waardoor het opgenomen beeld er verminkt uit komt te zien.

Anarchist Cookbook

Receptenboek (kookboek) waarin staat hoe je bijvoorbeeld een eenvoudige bom moet maken uit huishoudelijke materialen en hoe je een gif kunt brouwen.

Anarchy

 • Anarchie
Volgens het woordenboek: regeringsloosheid, wetteloze toestand. Op anarchistische sites worden vaak recepten van bommen, wapens en andere moorddadige ideeën aangeboden. Meestal kun je hier het gehele Anarchist Cookbook en het Terrorist Handbook downloaden.

Ankle Biter

Bijnaam voor beginnende hackers die gebruik maken van door anderen geschreven programma's om in te breken in computersystemen.

ANN

 • Ander Nieuws Netwerk
Progressief georiënteerde Nederlandstalige nieuwsgroepen, behorend tot Usenet.

Anonymous e-mail

 • Anonieme e-mail
Door het versluieren van het afzenderadres kunnen e-mailberichten anoniem worden verstuurd. Daarbij worden berichten via een Anonymizer geleid, die het oorspronkelijke afzenderadres verwijdert en vervangt door een nietszeggend adres. Zo kunt u bij bijvoorbeeld aan discussiegroepen meedoen, zonder uw echte identiteit prijs te geven. Helaas wordt deze service ook voor minder eerbare doelen gebruikt.

Anonymous Mailer

E-mail wordt met behulp van bepaalde internetsites doorgestuurd zonder dat de gegevens van de afzender meegestuurd worden.

Anonymous remailer

Computer op het internet die de adresgegevens van een e-mailbericht afhaalt en dit bericht vervolgens anoniem doorstuurt naar de ontvanger.

Anonymous Surfing

Anoniem over het web surfen. Hiermee wordt bedoeld dat over het web gesurft kan worden zonder dat de bezochte sites het internetdomein van de surfer kunnen vastleggen.
Zonder identiteit.
Zonder identiteit.

Anti-Phishing Working Group

Een industrie-associatie die phising bestrijdt. Phising-mailtjes zijn misleidende mailtjes om aan private informatie te komen, zoals bankrekeningnummers en pincodes.

Anti-piraterij verordening

Verordening (EG) Nr. 3295/94 van 22 december 1994 tot vastelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte en door piraterij verkregen goederen te verbieden. Het voorstel is op 22 september 1998 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 februari 1999 zonder stemming aangenomen. De wet is opgenomen in Staatsblad 110 van 11 maart 1999.
Hoofdlijnen:

 • De EG-verordening en het TRIPS-verdrag bevatten een aantal bepalingen die de houders van intellectuele eigendomsrechten beter in staat stellen de naleving van hun rechten af te dwingen.
 • Het voorstel bevat tevens verhogingen van de strafmaat:
  • de beroeps- of bedrijfsmatige handel in nagemaakte artikelen kan bestraft worden met een maximale gevangenissstraf van vier jaar in plaats van één jaar;
  • handelingen uit winstbejag die in de Auteurswet en de Wet op de Naburige rechten strafbaar zijn gesteld kunnen met een maximum gevangenisstraf van een jaar in plaats van zes maanden bestraft worden.

Anti-porno wet

Het Amerikaanse Congres heeft een omstreden anti-porno wetsvoorstel goedgekeurd (1998) dat bedoeld is om kinderen weg te houden van 'schadelijk' materiaal op het internet. Een eerdere poging om een wetgeving hieromtrent uit te werken, de Communications Decency Act uit 1996, werd door het Supreme Court ongrondwettelijk genoemd. De nieuwe wet slaat uitsluitend op internethandel, en de taal van de wet is meer specifiek. Tegenstanders zeggen echter dat de wet nog steeds te veelomvattend is en een inbreuk vormt op het recht op vrije meningsuiting. De American Civil Liberties Union heeft tezamen met anderen al aangekondigd dat men, net als in 1996, de wet voor het Supreme Court zal brengen als ze in de huidige vorm wordt aanvaard.

AOL4FREE

 • A4F-virus
Oorspronkelijk een hoax. Dit is een goed voorbeeld van een hoax die omgezet is in een echt virus. Oorspronkelijk ging het om een bericht met betrekking tot een gevaarlijk virus dat niet bestond. Maar toen deze hoax op grote schaal verspreid werd, en het bekend was dat het om een grap ging, heeft iemand een vernietigend virus als attachment bij het originele bericht gevoegd.
De A4F-virus aan het werk.
De A4F-virus aan het werk.

APPZ

Internettaal voor meestal illegale applicaties. Op de sites waarop APPZ worden aangeboden, kun je meestal gekraakte applicaties downloaden, eventueel met cracks erbij. Onderdeel van warez.

Asian Silvers

 • Silvers
Dit zijn films die door Aziatische bootleggers zijn gemaakt. Ze worden over het algemeen gekocht door diverse groeperingen die de films als "eigen" werk verkopen.

Aspect Ratio Tags

Speciale aanduidingen voor het formaat van het beeld van een film, zoals WS (Wide Screen) of FS (Full Screen).

Attack

 • Aanval
Pogingen die worden ondernomen om de beveiliging van een netwerk te ondermijnen, met als doel dat het netwerk geen services meer kan verlenen of om toegang tot het netwerk te krijgen zonder over de vereiste machtigingen te beschikken.

Audio-grabbing

De muziek van een audio-cd wordt hierbij in digitale vorm via de data-interface uitgelezen om deze later verder te kunnen verwerken, op een cd-r te schrijven of naar het MP3-formaat om te zetten.

Audit

 • Security audit
Een controle van de beveiliging van een systeem, dan wel het functioneren van de beveiligingsmaatregelen. Een audit kan worden uitgevoerd door een onafhankelijke instelling of door de verantwoordelijke beheerder zelf. De audit helpt om de toestand van de beveiliging te analyseren en de zwakke plekken aan het licht te brengen. Audits moeten bij bedrijfskritische systemen regelmatig worden uitgevoerd, onafhankelijk van andere beveiligingsmaatregelen.
Een security analyzer is een leuke tool om de security van een systeem\netwerk te testen.
Een security analyzer is een leuke tool om de security van een systeem\netwerk te testen.