Wat betekent Internationaal Platform voor Internetmarketing? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

Internationaal Platform voor Internetmarketing

Sinds eind juni 1998 is het Internationaal Platform voor Internetmarketing opengesteld. Zoals de naam al doet vermoeden, is het platform een verzamelplaats voor allerhande informatie die betrekking heeft op de theorie en praktijk van Internetmarketing.
Allereerst wordt een uitgebreid naslagwerk op de deelgebieden van Internetmarketing geboden. Op het Internationale platform zijn informatiebronnen zoals links, boeken, artikelen, nieuwsgroepen en magazines weergegeven. Er kan gekozen worden uit Engelse, Nederlandse en Duitstalige bronnen. Deze informatiebronnen behandelen onderwerpen als Direct Marketing, On-line Advertising en Business on Internet. Bovendien verschaft het platform een forum voor de uitwisseling van relevante en up-to-date informatie omtrent Internetmarketing. Studenten en onderzoekers worden uitgenodigd hun scripties en/of onderzoeksrapporten te publiceren op het platform, waarbij zij ruimte krijgen om zichzelf te presenteren. De site bevat ook een actuele agenda met congressen, seminars en cursussen. Voor iedereen is er de mogelijkheid relevante informatie toe te voegen. Het Internationaal Platform voor Internetmarketing is opgezet vanuit het besef dat Internetmarketing een sterk opkomend kennisgebied is. De site is bedoeld voor diegenen die zich bezighouden met de verschillende facetten van Internetmarketing in het kader van onderzoek of werk. Onder de doelgroep vallen onder andere studenten, onderzoekers en marketing managers.