Wat betekent Beveiliging? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

Beveiliging

  • Security
Het beschermen van gegevens, goederen en personen tegen verlies en beschadiging. Allereerst is het noodzakelijk om voldoende interne maatregelen te treffen om computeruitval zoveel mogelijk te voorkomen. Minimale beveiligingsmaatregelen omvatten in ieder geval voorzieningen tegen brand en inbraak, toegangscontrole (fysiek en softwarematig), backup-procedures, externe opslag van backups, no-break en noodstroomvoorzieningen en bliksemafleiding. Bij het beveiligen van gegevens ligt de nadruk op de volgende drie zaken:
a. voorkomen dat gegevens verminkt worden;
b. voorkomen dat onbevoegden inzage krijgen in de gegevens;
c. voorkomen van diefstal van schijven en magneetbanden.